Søker du en menighet?

Læreutglidningen i Norge er kommet langt, og mange kjenner seg åndelig hjemløse. Våre menigheter er trygge åndelige hjem for mennesker som ønsker at Guds ord forkynnes i hele sin fylde og at sakramentene skal utdeles etter Jesu Kristi innstiftelse.

Til forskjell fra mange lutherske kirker har Det evangelisk lutherske stift i Norge (DelsiN) ikke forandret læregrunnlaget vi har fra Skriften, oldkirken og den lutherske reformasjonen. Vi stoler på Bibelen, den er Guds sanne ord. Derfor bygger DelsiN og DelsiNs menigheter på Bibelen og de lutherske bekjennelsesskriftene. Det gjør, formelt sett, alle kirker i Norge og ellers i verden som kaller seg lutherske. Men i DelsiN tar vi dette grunnlaget på dypt alvor både i lære og liv.

Våre menigheter (se link)

Foreløpig fins det fem menigheter tilknyttet Det evangelisk lutherske stift i Norge (DelsiN). Tid og sted for gudstjenestene, sammen med flere opplysninger, finner du ved å klikke på menighetenes navn:

Ønsker du hjelp til å etablere et nytt fellesskap?

Ta kontakt med en av prestene om du ønsker hjelp til å etablere et nytt prekensted, en ny menighet, eller bare ønsker å samtale og få informasjon om vårt arbeid. DelsiN vil gjerne å hjelpe enkeltmennesker eller grupper som søker kontakt med solide lutherske fellesskap, og tar gjerne en samtale om dette. Snakk med

  • Biskop Thor Henrik With (Drammen, bosatt i Drammen)
  • Prest Torgeir Agøy (Trondheim)
  • Prest Erik A. H. Okkels (Tromsø/Balsfjord, samt Kautokeino. Bosatt i Tromsø)

Kontaktopplysninger finner du her.

Mer om Det evangelisk-lutherske Stift i NorgeNyheter
DelsiN i kirkefellesskap med SELK og ELCE

Det evangelisk-lutherske stift erkjenner kirkefellesskap med Den selvstendige evangelisk-lutherske kirke i Tyskland (SELK) og Englands evangelisk lutherske kirke (ELCE). Det fremgår av vedtaket Stiftsmøtet...

Økonomien til Stiftet
DelsiN består av økonomisk selvstendige menigheter, som hver for seg bidrar etter evne til Stiftskassen. Tromsø og Balsfjord menigheter har lønnet prestetjeneste. De får...
Programfolder for temahelga 25.-27. oktober

Her finner du programfolderen for temahelga, både som jpg-bilde eller PDF-fil:

Temahelg 2019 Brosjyre (PDF)Last ned
I dag fyller Ragnhild Iden Knudsen 80 år.
Ragnhild KnudsenFoto: O B Lyngmo

Det lune og samtidig myndige vesen en møter hos Ragnhild Knudsen, tilhører en meget oppegående og tydelig dame.

Ragnhild Knudsen var...

DelsiN på LCMS kirkemøte i USA

Den amerikanske lutherske kirken Missouri-synoden (LCMS) holdt sitt kirkemøte i Tampa, Florida fra lørdag 20. til torsdag 25. juli.

To millioner medlemmer sendte omtrent 1200...

Mathis Mathisen Sara 80 år

Vår kjære klokker og kirketolk i Kautokeino lutherske kirke, Mathis Mathisen Sara, fylte 80 år 2 juli.

Mahte-Mahte har stått i trofast tjeneste...