DelsiN’s organer

Stiftsmøtet

Stiftsmøtet er DelsiN’s høyeste lovgivende organ. Det samles minst én gang i året. Der møter inntil tre utsendinger fra hver menighet, de vigslede tjenerne (diakoner), prestene og biskopen. Stiftsmøtet godkjenner Stiftsrådets årsmelding og reviderte årsregnskap. Det mottar beretninger fra Lærenemnda, Konsistoriet til orientering, og hører aktuell orientering fra biskopen. Dersom det foreligger innstillinger fra Konsistoriet om lovendringer eller opptak av nye menigheter, gjør Stiftsmøtet vedtak om dette.

Stiftsmøtet deler seg i to valgforsamlinger,  én for lekfolk og én for prestene. Lekfolkets og prestenes valgforsamlinger velger representanter til Stiftsrådet og Konsistoriet.

Stiftsrådet

Stiftsrådet er DelsiN’s administrative organ, og sørger for den daglige driften av Stiftet på vegne av Stiftsmøtet. Følgende personer sitter i Stiftsrådet fra november 2018 til november 2019:

Jonas Andersen  (lekes representant)
Richard Skollevoll (lekes representant)
Andre Pedersen (lekes vararepresentant)
Jarl-Roar Simonsen (lekes vararepresentant)
Erik A. H. Okkels (prestenes representant)
Torgeir Agøy (prestenes representant)
Biskop Thor Henrik With

Konsistoriet

Konsistoriet er Stiftets domsmyndighet. Konsistoriet består av følgende personer fra november 2018 til november 2019:

Bjørn Langgård (lekes representant)
Knut Haugstad (lekes representant)
Geir Holmstad (lekes vararepresentant)
Sondre Brynjulvsønn Ribe Øverby (lekes vararepresentant)
Erik A. H. Okkels (prestenes representant)
Torgeir Agøy (prestenes representant)
Biskop Thor Henrik With

Lærenemnda

Lærenemnda fortolker og uttaler seg om Stiftets bibelske og lutherske lære. Den består av alle prester i fast tjeneste, og biskopen. I Lærenemnda sitter:

Erik A. H. Okkels (prestenes representant)
Torgeir Agøy (prestenes representant)
Biskop Thor Henrik WithNyheter
Hvordan delta i en gudstjeneste som strømmes?
Forberedelse: Ta på deg søndagsklærne, som om du skulle gå til en fysisk gudstjeneste. Det hjelper deg til å være til stede med tanker og følelser.Tenn et...
Bønn i pandemiens tid

Slik kan du be alene, sammen med husstanden din, eller dem du er sammen med på nett:

Evige, allmektige Gud, du som skapte verden og...

Alle gudstjenester avlyses

Kjære dere som samles til nattverdgudstjenester i DelsiN!

Land og folk er rammet av korona-epidemien. Regjeringen har iverksatt strenge tiltak for å begrense smitten, og...

Temahelg om samlivsrevolusjonen

Foredrag fra temahelgen «Tro mot sannheten i kjærlighet – Samlivsrevolusjonen og Bibelen» publiseres fortløpende her i DelsiN talearkiv. Talere er Øivind Benestad som er...

DelsiN i kirkefellesskap med SELK og ELCE

Det evangelisk-lutherske stift erkjenner kirkefellesskap med Den selvstendige evangelisk-lutherske kirke i Tyskland (SELK) og Englands evangelisk lutherske kirke (ELCE). Det fremgår av vedtaket Stiftsmøtet...

Økonomien til Stiftet
DelsiN består av økonomisk selvstendige menigheter, som hver for seg bidrar etter evne til Stiftskassen. Tromsø og Balsfjord menigheter har lønnet prestetjeneste. De får...