Tag: økonomi


Økonomien til Stiftet

10th november

DelsiN består av økonomisk selvstendige menigheter, som hver for seg bidrar etter evne til Stiftskassen. Tromsø og Balsfjord menigheter har lønnet prestetjeneste. De får tilbake prestetjeneste etter sitt bidrag til fellesskapet. Stiftet har i dag en biskop i 20 % stilling og en prest i 100 % stilling, hvor resten av aktiviteten baserer seg på frivillig tjenester. Stiftet er godt fornøyd med å ha økt gavene, men har i lengre tid budsjettert med underskudd med tanke på økte inntekter og muligheten for ekspansjon. Dette endrer seg ved årsskiftet, da prest Erik A.H. Okkels må ned til 80 % stilling.Menighetskveld i Tromsø, med menighetsmøte, undervisning og pizza

21st mai

Biskop Thor Henrik With på prekestolen. Foto: Olav Berg Lyngmo

Tromsø Valgmenighet inviterer førstkommende helg til et utvidet menighetsmøte. Det er styret for menigheten som inviterer, og man håper engasjerte i menigheten benytter anledningen til å komme sammen for å lytte til undervisning, få rapport om menighetens arbeid og samtale om det videre arbeidet. Det vil også være mulighet for å pleie det sosiale, og det vil være mulighet for å få servert mat.

Tid: Lørdag 24. mai kl. 19.30
Sted (OBS!): Forsamlingshuset, Normisjon, Lillesalen. Vestregt. 24.

Program

Tale ved vår biskop, Thor Henrik With, over emnet:

Midt blant oss er frelsens tjener
– Om Kristi legeme menigheten, – og dens prest.

Menighetsmøte for Tromsø valgmenighet med årberettning og menighetens økonomi. Mulighet for å samtale om menighetens liv og fremtid.

-Det vil bli mulighet for å bestille pizza.

Biskopen deltar med preken på søndagens gudstjeneste.

Taler av …Litt om økonomien

20th september

Hvordan er menighetenes økonomi organisert?

Foto: www.flickr.com/photos/sparebank1/7928981306

Alle menighetene har sin egen driftskasse. Her blir kollektene registrert, leie av lokaler og andre lokale utgifter betalt fra. Hver menighet bidrar etter evne til Felleskassen som administreres av menighetene i fellesskap. De ulike kontonumrene er:

Balsfjord: 4710 20 33996
Kautokeino: 4901 10 37762
Tromsø: 0539 32 93073
Trondheim: 9722 45 18831

Felleskassen (også kalt lønnsfondet)

Denne kassen administreres av Stiftsrådet etter budsjett som settes opp av Stiftsmøtet. Stiftsmøtet har sin aller første samling 28. september dette år (Stiftsmøtet erstatter det som tidligere het Fellesmøtet, og Stiftsrådet erstatter det som før het Arbeidsutvalget). Felleskassen betaler ut lønn til prestene, reise- og administrasjonskostnader og har regnskapet for alle fellesarrangementer. Felleskassen har grovt sett kr. 500.000,- til disposisjon hvert år.

Felleskonto for lønn etc.: 0539 54 08196

Siden denne kontoen utbetaler lønn, så er dette den viktigste kontoen for å kunne utvide vårt …
Nyheter
DelsiN i kirkefellesskap med SELK og ELCE

Det evangelisk-lutherske stift erkjenner kirkefellesskap med Den selvstendige evangelisk-lutherske kirke i Tyskland (SELK) og Englands evangelisk lutherske kirke (ELCE). Det fremgår av vedtaket Stiftsmøtet...

Økonomien til Stiftet
DelsiN består av økonomisk selvstendige menigheter, som hver for seg bidrar etter evne til Stiftskassen. Tromsø og Balsfjord menigheter har lønnet prestetjeneste. De får...
Programfolder for temahelga 25.-27. oktober

Her finner du programfolderen for temahelga, både som jpg-bilde eller PDF-fil:

Temahelg 2019 Brosjyre (PDF)Last ned
I dag fyller Ragnhild Iden Knudsen 80 år.
Ragnhild KnudsenFoto: O B Lyngmo

Det lune og samtidig myndige vesen en møter hos Ragnhild Knudsen, tilhører en meget oppegående og tydelig dame.

Ragnhild Knudsen var...

DelsiN på LCMS kirkemøte i USA

Den amerikanske lutherske kirken Missouri-synoden (LCMS) holdt sitt kirkemøte i Tampa, Florida fra lørdag 20. til torsdag 25. juli.

To millioner medlemmer sendte omtrent 1200...

Mathis Mathisen Sara 80 år

Vår kjære klokker og kirketolk i Kautokeino lutherske kirke, Mathis Mathisen Sara, fylte 80 år 2 juli.

Mahte-Mahte har stått i trofast tjeneste...