Menigheter

Menighetene har forskjellig historie, noe ulik liturgi og tradisjon, som ofte gjenspeiler området menighetene er etablert i. Menighetene har også forskjellige navn, som i noen grad har både historiske årsaker og sin grunn i menighetsidentiteten. Nye menigheter eller gudstjenestesteder kan etableres der det fins mulighet og interesse for dette.

Tromsø Valgmenighet
Adresse: Vesterliveien 40, 9013 TROMSØ
Den største menigheten i Stiftet (DelsiN) med gudstjeneste annenhver søndag, samt undervisningsgrupper for barn og ulike temahelger og annen aktivitet.

Besøk menighetens nettsider

Balsfjord Valgmenighet
Den eldste menigheten i Stiftet med historie tilbake til abortkampen og avsettelse av sognets prest Børre Knudsen, hvor en betydelige del av menigheten holdt fast ved at de ikke hadde avsatt sin prest. Balsfjord har gudstjeneste stort sett annen hver helg. De fleste er i Nordkjosbotn kirke eller Storsteinnes kapell. Enkelte helger også i Balsfjord kirke, Tennes. På Sandøyra bedehus og Laksvatn skole er det gudstjeneste et par ganger i året.

Besøk menighetens nettsider

Den lutherske kirke i Kautokeino
Adresse: Ajastealli 1, 9520 Kautokeino
Den nest eldste menigheten i Stiftet, dannet da prest Olav Lyngmo ble avsatt som prest i Dnk. Menigheten har gudstjeneste omtrent en gang i måneden, samt Lohkan/møter og husmøter.

Besøk menighetens nettsider

DelsiN i Drammen
Nykommer i Stiftet. Gudstjenestefellesskapet i Drammen ble opptatt som menighet i DelsiN, gjennom vedtak på Stiftsmøtet 2016.  DelsiN har innbudt til gudstjenester i Drammen siden august 2015. Gudstjenestene holdes oftest i Folkehjelpshuset, Stasjonsgata 4, i bydelen Gulskogen i Drammen.

Informasjon om menighetens gudstjenester

Timoteusmessene i Trondheim
Liten menighet med lang historie. Dannet i 2000 som Skrift- og bekjennelsestro alternativ til Dnk i en tid med stor læreutglidning. Samles omtrent annenhver uke i kapellet på Zion sykehjem, Ole Hogstads vei 16, i Trondheim

Besøk menighetens nettsiderNyheter
Lys og Salt kommer ut igjen

Redaksjonen for Lys og Salt har ikke maktet å gi ut meldingsbladet  vårt de siste to årene. Etter endringer i redaksjonen foreligger nå et...

Med energi og vilje

Lørdag 17. november holdt utsendinger fra menighetene, prestene og biskopen årets Stiftsmøte i Tromsø. Stiftsrådets årsberetning og revidert regnskap for 2017 ble godkjent av...

DelsiN medlem i luthersk verdensfellesskap

Under International Lutheran Council (ILC, Det internasjonale lutherske råd) sin 26. verdenskonferanse 25.-28. sept. i Antwerpen, Belgia, ble Det evangelisk-luthersk stift i Norge innvalgt...

Temahelg 12.-14. okt. i Tromsø

DelsiN ønsker velkommen til årets Temahelg i Tromsø. Pastor Samuli Siikavirta (Ph. D) fra Helsinki har bidratt på vår temahelg tidligere. Mange har satt...

Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid – 2018

I denne uken avsluttet Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid sin årlige konferanse. Den fant også i år sted på Høgsveen retreat- og gjestegård i Ringsaker ved Hamar,...

ET NYTT ÅR – VEIEN JEG IKKE HAR GÅTT FØR

Vi har passert ET NYTTÅRSSKIFTE.

2017 er over i historien. Et nytt år – 2018 er begynt.!

 

Det nye året er som en vei vi ikke...