Menigheter

Menighetene har forskjellig historie og noe ulik liturgi og tradisjon. Til en viss grad gjenspeiler det området menighetene er etablert i.

DelsiN vil svært gjerne etablere nye menigheter eller gudstjenestesteder der det fins interesse og muligheter for det.

Balsfjord Balsfjord Valgmenighet er den eldste menigheten i Stiftet med historie tilbake til abortkampen og avsettelsen av soknets prest, Børre Knudsen. En betydelige del av menigheten mente at avsettelsen var grunnløs, og fortsatte å komme til gudstjenester der han prekte og forrettet.

Balsfjord Valgmenighet har gudstjeneste stort sett tredje hver helg. De fleste er i Nordkjosbotn kirke eller Storsteinnes kapell. Enkelte helger også i Balsfjord kirke, Tennes. På Sandøyra bedehus er det gudstjeneste et par ganger i året.

Besøk menighetens nettsider

Kautokeino Den lutherske kirke i Kautokeino er den nest eldste menigheten i Stiftet, dannet i 2001, etter at sokneprest Olav Lyngmo ble avsatt som prest i Dnk. Menigheten har flere gudstjenester i vinterhalvåret, når mange er i Kautokeino, enn om sommeren, når mange er ved kysten.  Den har også enkelte lohkan/møter og husmøter.

Adresse: Ajastealli 1, 9520 Kautokeino

Besøk menighetens nettsider

Drammen Gudstjenestefellesskapet DelsiN i Drammen ble opptatt som menighet i DelsiN i 2016.  Den har innbudt til gudstjenester i Drammen omtrent annenhver søndag siden august 2015. Gudstjenestene holdes oftest i Folkehjelpshuset, Stasjonsgata 4, i bydelen Gulskogen i Drammen.

Besøk menighetens side

Tromsø Tromsø Valgmenighet er den største menigheten i Stiftet (DelsiN). Tromsøværinger som søkte til Knudsens gudstjenester i Balsfjord dannet menigheten i 2003. Menigheten holder nå gudstjeneste omtrent annenhver søndag. De holdes i Sállirsalen, Salarøyveien 270, på Kvaløya. En barnegruppe er tilknyttet menigheten.

Besøk menighetens nettsider

Trondheim Timoteusmessene i Trondheim begynte i 2000 som en Skrift- og bekjennelsestro gudstjenesteserie som reaksjon på stor læreutglidning i Den norske kirke. Prestene Torgeir Agøy, Andreas Masvie og Thor Henrik With ledet arbeidet de første årene. Timoteusmessene ble akseptert som menighet av de nordlige tre menighetene i 2012, og deltok ved den formelle dannelsen av Stiftet i 2013.

Timoteusmessene holdes omtrent annenhver uke i kapellet på Zion helse- og velferdssenter, Ole Hogstads vei 16, i Trondheim.

Besøk menighetens nettsiderNyheter
Hvordan delta i en gudstjeneste som strømmes?
Forberedelse: Ta på deg søndagsklærne, som om du skulle gå til en fysisk gudstjeneste. Det hjelper deg til å være til stede med tanker og følelser.Tenn et...
Bønn i pandemiens tid

Slik kan du be alene, sammen med husstanden din, eller dem du er sammen med på nett:

Evige, allmektige Gud, du som skapte verden og...

Alle gudstjenester avlyses

Kjære dere som samles til nattverdgudstjenester i DelsiN!

Land og folk er rammet av korona-epidemien. Regjeringen har iverksatt strenge tiltak for å begrense smitten, og...

Temahelg om samlivsrevolusjonen

Foredrag fra temahelgen «Tro mot sannheten i kjærlighet – Samlivsrevolusjonen og Bibelen» publiseres fortløpende her i DelsiN talearkiv. Talere er Øivind Benestad som er...

DelsiN i kirkefellesskap med SELK og ELCE

Det evangelisk-lutherske stift erkjenner kirkefellesskap med Den selvstendige evangelisk-lutherske kirke i Tyskland (SELK) og Englands evangelisk lutherske kirke (ELCE). Det fremgår av vedtaket Stiftsmøtet...

Økonomien til Stiftet
DelsiN består av økonomisk selvstendige menigheter, som hver for seg bidrar etter evne til Stiftskassen. Tromsø og Balsfjord menigheter har lønnet prestetjeneste. De får...