Menigheter

Menighetene har forskjellig historie og noe ulik liturgi og tradisjon. Til en viss grad gjenspeiler det området menighetene er etablert i.

DelsiN vil svært gjerne etablere nye menigheter eller gudstjenestesteder der det fins interesse og muligheter for det.

Balsfjord Balsfjord Valgmenighet er den eldste menigheten i Stiftet med historie tilbake til abortkampen og avsettelsen av soknets prest, Børre Knudsen. En betydelige del av menigheten mente at avsettelsen var grunnløs, og fortsatte å komme til gudstjenester der han prekte og forrettet.

Balsfjord Valgmenighet har gudstjeneste stort sett tredje hver helg. De fleste er i Nordkjosbotn kirke eller Storsteinnes kapell. Enkelte helger også i Balsfjord kirke, Tennes. På Sandøyra bedehus er det gudstjeneste et par ganger i året.

Besøk menighetens nettsider

Kautokeino Den lutherske kirke i Kautokeino er den nest eldste menigheten i Stiftet, dannet i 2001, etter at sokneprest Olav Lyngmo ble avsatt som prest i Dnk. Menigheten har flere gudstjenester i vinterhalvåret, når mange er i Kautokeino, enn om sommeren, når mange er ved kysten.  Den har også enkelte lohkan/møter og husmøter.

Adresse: Ajastealli 1, 9520 Kautokeino

Besøk menighetens nettsider

Drammen Gudstjenestefellesskapet DelsiN i Drammen ble opptatt som menighet i DelsiN i 2016.  Den har innbudt til gudstjenester i Drammen omtrent annenhver søndag siden august 2015. Gudstjenestene holdes oftest i Folkehjelpshuset, Stasjonsgata 4, i bydelen Gulskogen i Drammen.

Besøk menighetens side

Tromsø Tromsø Valgmenighet er den største menigheten i Stiftet (DelsiN). Tromsøværinger som søkte til Knudsens gudstjenester i Balsfjord dannet menigheten i 2003. Menigheten holder nå gudstjeneste omtrent annenhver søndag. De holdes i Sállirsalen, Salarøyveien 270, på Kvaløya. En barnegruppe er tilknyttet menigheten.

Besøk menighetens nettsider

Trondheim Timoteusmessene i Trondheim begynte i 2000 som en Skrift- og bekjennelsestro gudstjenesteserie som reaksjon på stor læreutglidning i Den norske kirke. Prestene Torgeir Agøy, Andreas Masvie og Thor Henrik With ledet arbeidet de første årene. Timoteusmessene ble akseptert som menighet av de nordlige tre menighetene i 2012, og deltok ved den formelle dannelsen av Stiftet i 2013.

Timoteusmessene holdes omtrent annenhver uke i kapellet på Zion helse- og velferdssenter, Ole Hogstads vei 16, i Trondheim.

Besøk menighetens nettsiderNyheter
Han er sannelig oppstått!

Gledelig påske! Herren Jesus Kristus er oppstått! Gud har gjort tidenes under! Derfor er vi strålende glade.

Ingen hendelse siden verden ble skapt har større...

Abort, kvinnemyndighet og frigjøring

Den norske kirkes bispemøte vil «forandre vår måte å snakke om abort på». Når bispemøtet unnlater å sette sakssvarende ord på virkeligheten, inviterer det...

Lys og Salt kommer ut igjen

Redaksjonen for Lys og Salt har ikke maktet å gi ut meldingsbladet  vårt de siste to årene. Etter endringer i redaksjonen foreligger nå et...

Med energi og vilje

Lørdag 17. november holdt utsendinger fra menighetene, prestene og biskopen årets Stiftsmøte i Tromsø. Stiftsrådets årsberetning og revidert regnskap for 2017 ble godkjent av...

DelsiN medlem i luthersk verdensfellesskap

Representanter for 17 nye medlemmer i ILC, sammen med eksekutivkomiteen.

Under International Lutheran Council (ILC, Det internasjonale lutherske råd) sin 26. verdenskonferanse 25.-28....

Temahelg 12.-14. okt. i Tromsø

DelsiN ønsker velkommen til årets Temahelg i Tromsø. Pastor Samuli Siikavirta (Ph. D) fra Helsinki har bidratt på vår temahelg tidligere. Mange har satt...