Menigheter

Menighetene har forskjellig historie, noe ulik liturgi og tradisjon, som ofte gjenspeiler området menighetene er etablert i. Menighetene har også forskjellige navn, som i noen grad har både historiske årsaker og sin grunn i menighetsidentiteten. Nye menigheter eller gudstjenestesteder kan etableres der det fins mulighet og interesse for dette.

Tromsø Valgmenighet
Adresse: Vesterliveien 40, 9013 TROMSØ
Den største menigheten i Stiftet (DelsiN) med gudstjeneste annenhver søndag, samt undervisningsgrupper for barn og ulike temahelger og annen aktivitet.

Besøk menighetens nettsider

Balsfjord Valgmenighet
Den eldste menigheten i Stiftet med historie tilbake til abortkampen og avsettelse av sognets prest Børre Knudsen, hvor en betydelige del av menigheten holdt fast ved at de ikke hadde avsatt sin prest. Balsfjord har gudstjeneste stort sett annen hver helg. De fleste er i Nordkjosbotn kirke eller Storsteinnes kapell. Enkelte helger også i Balsfjord kirke, Tennes. På Sandøyra bedehus og Laksvatn skole er det gudstjeneste et par ganger i året.

Besøk menighetens nettsider

Den lutherske kirke i Kautokeino
Adresse: Ajastealli 1, 9520 Kautokeino
Den nest eldste menigheten i Stiftet, dannet da prest Olav Lyngmo ble avsatt som prest i Dnk. Menigheten har gudstjeneste omtrent en gang i måneden, samt Lohkan/møter og husmøter.

Besøk menighetens nettsider

DelsiN i Drammen
Nykommer i Stiftet. Gudstjenestefellesskapet i Drammen ble opptatt som menighet i DelsiN, gjennom vedtak på Stiftsmøtet 2016.  DelsiN har innbudt til gudstjenester i Drammen siden august 2015. Gudstjenestene holdes oftest i Folkehjelpshuset, Stasjonsgata 4, i bydelen Gulskogen i Drammen.

Informasjon om menighetens gudstjenester

Timoteusmessene i Trondheim
Liten menighet med lang historie. Dannet i 2000 som Skrift- og bekjennelsestro alternativ til Dnk i en tid med stor læreutglidning. Samles omtrent annenhver uke i kapellet på Zion sykehjem, Ole Hogstads vei 16, i Trondheim

Besøk menighetens nettsiderNyheter
Vår kjære menighetsprest Erik Okkels fyller 50

Erik Ansgar Hellberg Okkels, bosatt i Tromsø, fyller 50 år lørdag 17. juni. Han er prest i Balsfjord, Tromsø og Kautokeino valgmenigheter i Det...

Kirkeskip i storm

Jeg har stor medlidenhet med alle dem som nå bærer på en dyp sorg fordi de ikke lenger kan være del av den kirken...

Luthersk misjon i går og i dag

Det årlige møtet i Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid gikk av stabelen 6.-8. februar, på det faste konferansestedet Høgsveen Retreat- og Gjestegård, i Ringsaker. Representanter...

Etter et vranglærende liturgivedtak

Kirkemøtet i trossamfunnet Den norske kirke har vedtatt en ordning for det som kalles «kirkelig vigsel av likekjønnede par». Med vedtaket viser trossamfunnet også...

Slik melder du deg inn i DelsiN

Det evangelisk-lutherske stift i Norge har åpnet adgang for personer til å registrere sin tilknytning til vårt stift (bispedømme). Det skjer ved at en...

Tromsøgutt presteviet i Göteborg

Lørdag 29. oktober ble Sveinung Eriksen ordinert  til prest i Missionsprovinsen i Sverige av biskop Roland Gustafsson. Biskop Roland ble assistert av Missionsprovinsens assisterende...