Søker du en menighet?

Læreutglidningen i Norge er kommet langt, og mange kjenner seg åndelig hjemløse. Våre menigheter er trygge åndelige hjem for mennesker som ønsker at Guds ord forkynnes i hele sin fylde og at sakramentene skal utdeles etter Jesu Kristi innstiftelse.

Til forskjell fra mange lutherske kirker har Det evangelisk lutherske stift i Norge (DelsiN) ikke forandret læregrunnlaget vi har fra Skriften, oldkirken og den lutherske reformasjonen. Vi stoler på Bibelen, den er Guds sanne ord. Derfor bygger DelsiN og DelsiNs menigheter på Bibelen og de lutherske bekjennelsesskriftene. Det gjør, formelt sett, alle kirker i Norge og ellers i verden som kaller seg lutherske. Men i DelsiN tar vi dette grunnlaget på dypt alvor både i lære og liv.

Våre menigheter (se link)

Foreløpig fins det fem menigheter tilknyttet Det evangelisk lutherske stift i Norge (DelsiN). Tid og sted for gudstjenestene, sammen med flere opplysninger, finner du ved å klikke på menighetenes navn:

Ønsker du hjelp til å etablere et nytt fellesskap?

Ta kontakt med en av prestene om du ønsker hjelp til å etablere et nytt prekensted, en ny menighet, eller bare ønsker å samtale og få informasjon om vårt arbeid. DelsiN vil gjerne å hjelpe enkeltmennesker eller grupper som søker kontakt med solide lutherske fellesskap, og tar gjerne en samtale om dette. Snakk med

  • Biskop Thor Henrik With (Drammen, bosatt i Drammen)
  • Prest Torgeir Agøy (Trondheim)
  • Prest Erik A. H. Okkels (Tromsø/Balsfjord, samt Kautokeino. Bosatt i Tromsø)

Kontaktopplysninger finner du her.

Mer om Det evangelisk-lutherske Stift i NorgeNyheter
Mathis Mathisen Sara 80 år

Vår kjære klokker og kirketolk i Kautokeino lutherske kirke, Mathis Mathisen Sara, fylte 80 år 2 juli.

Mahte-Mahte har stått i trofast tjeneste...

Johannes Sørensen 85 år

Johannes Sørensen fyller 85 år 14. juni.

Om noen kan kalles Tromsø Valgmenighets «far» må det være Johannes Sørensen. Selv var han blant dem som...

Jan Mikalsen 80 år

Klokker i Tromsø valgmenighet, Jan Mikalsen fyller 80 år 11. juni.

Jan Mikalsen var med i gruppen som tok initiativet til det som ble...

Livet i Kristi oppstandelse

” Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp...

Kirkefellesskap med SELK

Kirkemøtet i Den selvstendige evangelisk lutherske (SELK) i Tyskland har i et vedtak 23. mai erkjent at det foreligger tilstrekkelig grunnlag for fullt kirkefellesskap...

Kjenne kraften av hans oppstandelse

Av menighetsprest em. Gunnar Helge Ødegårdstuen

Jesus stod opp fra de døde etter tre dager. Fra den dagen har Hans oppstandelse gitt håp og tro...