Søker du en menighet?

Læreutglidningen i Norge er kommet langt, og mange kjenner seg åndelig hjemløse. Våre menigheter er trygge åndelige hjem for mennesker som ønsker at Guds ord forkynnes i hele sin fylde og at sakramentene skal utdeles etter Jesu Kristi innstiftelse.

Til forskjell fra mange lutherske kirker har Det evangelisk lutherske stift i Norge (DelsiN) ikke forandret læregrunnlaget vi har fra Skriften, oldkirken og den lutherske reformasjonen. Vi stoler på Bibelen, den er Guds sanne ord. Derfor bygger DelsiN og DelsiNs menigheter på Bibelen og de lutherske bekjennelsesskriftene. Det gjør, formelt sett, alle kirker i Norge og ellers i verden som kaller seg lutherske. Men i DelsiN tar vi dette grunnlaget på dypt alvor både i lære og liv.

Våre menigheter (se link)

Foreløpig fins det fem menigheter tilknyttet Det evangelisk lutherske stift i Norge (DelsiN). Tid og sted for gudstjenestene, sammen med flere opplysninger, finner du ved å klikke på menighetenes navn:

Ønsker du hjelp til å etablere et nytt fellesskap?

Ta kontakt med en av prestene om du ønsker hjelp til å etablere et nytt prekensted, en ny menighet, eller bare ønsker å samtale og få informasjon om vårt arbeid. DelsiN vil gjerne å hjelpe enkeltmennesker eller grupper som søker kontakt med solide lutherske fellesskap, og tar gjerne en samtale om dette. Snakk med

  • Biskop Thor Henrik With (Drammen, bosatt i Drammen)
  • Prest Torgeir Agøy (Trondheim)
  • Prest Erik A. H. Okkels (Tromsø/Balsfjord, samt Kautokeino. Bosatt i Tromsø)

Kontaktopplysninger finner du her.

Mer om Det evangelisk-lutherske Stift i NorgeNyheter
Han er sannelig oppstått!

Gledelig påske! Herren Jesus Kristus er oppstått! Gud har gjort tidenes under! Derfor er vi strålende glade.

Ingen hendelse siden verden ble skapt har større...

Abort, kvinnemyndighet og frigjøring

Den norske kirkes bispemøte vil «forandre vår måte å snakke om abort på». Når bispemøtet unnlater å sette sakssvarende ord på virkeligheten, inviterer det...

Lys og Salt kommer ut igjen

Redaksjonen for Lys og Salt har ikke maktet å gi ut meldingsbladet  vårt de siste to årene. Etter endringer i redaksjonen foreligger nå et...

Med energi og vilje

Lørdag 17. november holdt utsendinger fra menighetene, prestene og biskopen årets Stiftsmøte i Tromsø. Stiftsrådets årsberetning og revidert regnskap for 2017 ble godkjent av...

DelsiN medlem i luthersk verdensfellesskap

Representanter for 17 nye medlemmer i ILC, sammen med eksekutivkomiteen.

Under International Lutheran Council (ILC, Det internasjonale lutherske råd) sin 26. verdenskonferanse 25.-28....

Temahelg 12.-14. okt. i Tromsø

DelsiN ønsker velkommen til årets Temahelg i Tromsø. Pastor Samuli Siikavirta (Ph. D) fra Helsinki har bidratt på vår temahelg tidligere. Mange har satt...