Økonomi og givertjeneste

Her kommer mer….

Hver menighet har egen økonomi. Den har ansvar for kostnader ved gudstjenestelokaler, administrasjon og reiseutgifter. I tillegg yter menighetene også sine bidrag til Stiftet, etter størrelsen på menigheten og den andel de har av lønnet prestetjeneste.

Stiftsrådet forvalter Stiftets økonomi etter budsjett fastsatt av Stiftsmøtet. Stiftsrådet betaler lønn til ansatte, og dekker kostnader til fellestiltak i Stiftet, som Stiftets organer, temahelgen og meldingsbladet Lys og Salt. Stiftsrådet kasserer bestyrer stiftskassen.

Stiftskonto

v/ Paul Pedersen
Karl Halls veg 2
9007 Tromsø

Kontonummer:
1503.57.31706

Tromsø Valgmenighet

v/kasserer Torstein Wiik
Åttringen 3
9017 Tromsø

Kontonummer:
0539 32 93073
Vipps: 79039

Balsfjord menighet

v/kasserer Knut Haugstad
Veiskifte 28 A
9050 Storsteinnes

Kontonummer:
4710 20 33996

Den lutherske kirke i Kautokeino (Kautokeino Bedehusforening)

v/kasserer Anne Kirsten Ragnhild Sara Bals
Heargedievva 27
9520 Kautokeino.

Kontonummer:
4901 10 37762

Timoteusmessene i Trondheim

v/ kasserer Aud Amalie Agøy
Starrmyra 54, 7091 Tiller

Kontonummer:
9722 45 18831

DelsiN i Drammen

v/ kasserer Marianne Leine With
Lavaløkka 9, 3442 Hyggen

Kontonummer:
1503 73 38971
Vipps: 28903Nyheter
Hvordan delta i en gudstjeneste som strømmes?
Forberedelse: Ta på deg søndagsklærne, som om du skulle gå til en fysisk gudstjeneste. Det hjelper deg til å være til stede med tanker og følelser.Tenn et...
Bønn i pandemiens tid

Slik kan du be alene, sammen med husstanden din, eller dem du er sammen med på nett:

Evige, allmektige Gud, du som skapte verden og...

Alle gudstjenester avlyses

Kjære dere som samles til nattverdgudstjenester i DelsiN!

Land og folk er rammet av korona-epidemien. Regjeringen har iverksatt strenge tiltak for å begrense smitten, og...

Temahelg om samlivsrevolusjonen

Foredrag fra temahelgen «Tro mot sannheten i kjærlighet – Samlivsrevolusjonen og Bibelen» publiseres fortløpende her i DelsiN talearkiv. Talere er Øivind Benestad som er...

DelsiN i kirkefellesskap med SELK og ELCE

Det evangelisk-lutherske stift erkjenner kirkefellesskap med Den selvstendige evangelisk-lutherske kirke i Tyskland (SELK) og Englands evangelisk lutherske kirke (ELCE). Det fremgår av vedtaket Stiftsmøtet...

Økonomien til Stiftet
DelsiN består av økonomisk selvstendige menigheter, som hver for seg bidrar etter evne til Stiftskassen. Tromsø og Balsfjord menigheter har lønnet prestetjeneste. De får...