Økonomi og givertjeneste

Her kommer mer….

Hver menighet har egen økonomi. Den har ansvar for kostnader ved gudstjenestelokaler, administrasjon og reiseutgifter. I tillegg yter menighetene også sine bidrag til Stiftet, etter størrelsen på menigheten og den andel de har av lønnet prestetjeneste.

Stiftsrådet forvalter Stiftets økonomi etter budsjett fastsatt av Stiftsmøtet. Stiftsrådet betaler lønn til ansatte, og dekker kostnader til fellestiltak i Stiftet, som Stiftets organer, temahelgen og meldingsbladet Lys og Salt. Stiftsrådet kasserer bestyrer stiftskassen.

Stiftskonto

v/ Paul Pedersen
Karl Halls veg 2
9007 Tromsø

Kontonummer:
1503.57.31706

Tromsø Valgmenighet

v/kasserer Torstein Wiik
Åttringen 3
9017 Tromsø

Kontonummer:
0539 32 93073
Vipps: 79039

Balsfjord menighet

v/kasserer Knut Haugstad
Veiskifte 28 A
9050 Storsteinnes

Kontonummer:
4710 20 33996

Den lutherske kirke i Kautokeino (Kautokeino Bedehusforening)

v/kasserer Anne Kirsten Ragnhild Sara Bals
Heargedievva 27
9520 Kautokeino.

Kontonummer:
4901 10 37762

Timoteusmessene i Trondheim

v/ kasserer Aud Amalie Agøy
Starrmyra 54, 7091 Tiller

Kontonummer:
9722 45 18831

DelsiN i Drammen

v/ kasserer Marianne Leine With
Lavaløkka 9, 3442 Hyggen

Kontonummer:
1503 73 38971
Vipps: 28903Nyheter
Han er sannelig oppstått!

Gledelig påske! Herren Jesus Kristus er oppstått! Gud har gjort tidenes under! Derfor er vi strålende glade.

Ingen hendelse siden verden ble skapt har større...

Abort, kvinnemyndighet og frigjøring

Den norske kirkes bispemøte vil «forandre vår måte å snakke om abort på». Når bispemøtet unnlater å sette sakssvarende ord på virkeligheten, inviterer det...

Lys og Salt kommer ut igjen

Redaksjonen for Lys og Salt har ikke maktet å gi ut meldingsbladet  vårt de siste to årene. Etter endringer i redaksjonen foreligger nå et...

Med energi og vilje

Lørdag 17. november holdt utsendinger fra menighetene, prestene og biskopen årets Stiftsmøte i Tromsø. Stiftsrådets årsberetning og revidert regnskap for 2017 ble godkjent av...

DelsiN medlem i luthersk verdensfellesskap

Representanter for 17 nye medlemmer i ILC, sammen med eksekutivkomiteen.

Under International Lutheran Council (ILC, Det internasjonale lutherske råd) sin 26. verdenskonferanse 25.-28....

Temahelg 12.-14. okt. i Tromsø

DelsiN ønsker velkommen til årets Temahelg i Tromsø. Pastor Samuli Siikavirta (Ph. D) fra Helsinki har bidratt på vår temahelg tidligere. Mange har satt...