Økonomi og givertjeneste

Her kommer mer….

Menighetene har hver sine driftskontoer, hvor blant annet utgifter til administrasjon og reiseutgifter dekkes. Drifskontoene gir også sine bidrag til lønnskontoen. Lønnskontoen er en fellskonto for alle menighetene og driftes av Arbeidsutvalget, som er et organ valgt av menighetene i fellesskap. I tillegg har menigheten en støttegruppe, som drifter meldingsbladet, og bruker resten av sine penger for å dekke Kautokeinos bidrag til lønnskassen.

Se forøvrig nyhetssak (link her).

Stiftskonto / Felleskonto / Lønnskonto

v/ Paul Pedersen
Karl Halls veg 2
9007 Tromsø

Kontonummer:
1503.57.31706

Tromsø Valgmenighet

v/kasserer Tove Hanssen
Dueveien 8
9015 Tromsø

Kontonummer:
0539 32 93073
Vipps: 79039

Balsfjord menighet

v/kasserer Knut Haugstad
Veiskifte 28 A
9050 Storsteinnes

Kontonummer:
4710 20 33996

Den lutherske kirke i Kautokeino (Kautokeino Bedehusforening)

v/kasserer Anne Kirsten Ragnhild Sara Bals
Heargedievva 27
9520 Kautokeino.

Kontonummer:
4901 10 37762

Timoteusmessene i Trondheim

Kontonummer:                                                                                                                                                             9722 45 18831Nyheter
ET NYTT ÅR – VEIEN JEG IKKE HAR GÅTT FØR

Vi har passert ET NYTTÅRSSKIFTE.

2017 er over i historien. Et nytt år – 2018 er begynt.!

 

Det nye året er som en vei vi ikke...

Menneskenes lys

I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham;...

Minneord prost Per Nielsen 1920-2017

Vi har fått den vemodige meldingen om en tro tjeners hjemlov. Onsdag 4. oktober døde prost Per Nielsen omgitt av sine nære på Lyngstunet,...

Stiftsmøtet i DelsiN flyttes til 25. november

Stiftsrådet har besluttet å forskyve Stiftsmøtet til lørdag 25. november. Bakgrunnen er at biskopen vil være sykemeldt på den opprinnelige datoen i oktober.

Stiftsmøtet i...

Temahelg i Tromsø, 6. -8. oktober 2017
Kirkens reformasjon

Det er i år 500 året siden Luther publiserte sine 95 teser, som ofte regnes som startskuddet til reformasjonen. Det kan være grunn...

Vår kjære menighetsprest Erik Okkels fyller 50

Erik Ansgar Hellberg Okkels, bosatt i Tromsø, fyller 50 år lørdag 17. juni. Han er prest i Balsfjord, Tromsø og Kautokeino valgmenigheter i Det...