DelsiN’s organer

Stiftsmøtet

Stiftsmøtet er DelsiN’s høyeste lovgivende organ. Det samles minst én gang i året. Der møter inntil tre utsendinger fra hver menighet, de vigslede tjenerne (diakoner), prestene og biskopen. Stiftsmøtet godkjenner Stiftsrådets årsmelding og reviderte årsregnskap. Det mottar beretninger fra Lærenemnda, Konsistoriet til orientering, og hører aktuell orientering fra biskopen. Dersom det foreligger innstillinger fra Konsistoriet om lovendringer eller opptak av nye menigheter, gjør Stiftsmøtet vedtak om dette.

Stiftsmøtet deler seg i to valgforsamlinger,  én for lekfolk og én for prestene. Lekfolkets og prestenes valgforsamlinger velger representanter til Stiftsrådet og Konsistoriet.

Stiftsrådet

Stiftsrådet er DelsiN’s administrative organ, og sørger for den daglige driften av Stiftet på vegne av Stiftsmøtet. Følgende personer sitter i Stiftsrådet fra november 2018 til november 2019:

Jonas Andersen  (lekes representant)
Richard Skollevoll (lekes representant)
Andre Pedersen (lekes vararepresentant)
Jarl-Roar Simonsen (lekes vararepresentant)
Erik A. H. Okkels (prestenes representant)
Torgeir Agøy (prestenes representant)
Biskop Thor Henrik With

Konsistoriet

Konsistoriet er Stiftets domsmyndighet. Konsistoriet består av følgende personer fra november 2018 til november 2019:

Bjørn Langgård (lekes representant)
Knut Haugstad (lekes representant)
Geir Holmstad (lekes vararepresentant)
Sondre Brynjulvsønn Ribe Øverby (lekes vararepresentant)
Erik A. H. Okkels (prestenes representant)
Torgeir Agøy (prestenes representant)
Biskop Thor Henrik With

Lærenemnda

Lærenemnda fortolker og uttaler seg om Stiftets bibelske og lutherske lære. Den består av alle prester i fast tjeneste, og biskopen. I Lærenemnda sitter:

Erik A. H. Okkels (prestenes representant)
Torgeir Agøy (prestenes representant)
Biskop Thor Henrik WithNyheter
Han er sannelig oppstått!

Gledelig påske! Herren Jesus Kristus er oppstått! Gud har gjort tidenes under! Derfor er vi strålende glade.

Ingen hendelse siden verden ble skapt har større...

Abort, kvinnemyndighet og frigjøring

Den norske kirkes bispemøte vil «forandre vår måte å snakke om abort på». Når bispemøtet unnlater å sette sakssvarende ord på virkeligheten, inviterer det...

Lys og Salt kommer ut igjen

Redaksjonen for Lys og Salt har ikke maktet å gi ut meldingsbladet  vårt de siste to årene. Etter endringer i redaksjonen foreligger nå et...

Med energi og vilje

Lørdag 17. november holdt utsendinger fra menighetene, prestene og biskopen årets Stiftsmøte i Tromsø. Stiftsrådets årsberetning og revidert regnskap for 2017 ble godkjent av...

DelsiN medlem i luthersk verdensfellesskap

Representanter for 17 nye medlemmer i ILC, sammen med eksekutivkomiteen.

Under International Lutheran Council (ILC, Det internasjonale lutherske råd) sin 26. verdenskonferanse 25.-28....

Temahelg 12.-14. okt. i Tromsø

DelsiN ønsker velkommen til årets Temahelg i Tromsø. Pastor Samuli Siikavirta (Ph. D) fra Helsinki har bidratt på vår temahelg tidligere. Mange har satt...