DelsiN’s organer

Stiftsmøtet

Stiftsmøtet er DelsiN’s høyeste lovgivende organ. Det samles minst én gang i året. Der møter inntil tre utsendinger fra hver menighet, de vigslede tjenerne (diakoner), prestene og biskopen. Stiftsmøtet godkjenner Stiftsrådets årsmelding og reviderte årsregnskap. Det mottar beretninger fra Lærenemnda, Konsistoriet til orientering, og hører aktuell orientering fra biskopen. Dersom det foreligger innstillinger fra Konsistoriet om lovendringer eller opptak av nye menigheter, gjør Stiftsmøtet vedtak om dette.

Stiftsmøtet deler seg i to valgforsamlinger,  én for lekfolk og én for prestene. Lekfolkets og prestenes valgforsamlinger velger representanter til Stiftsrådet og Konsistoriet.

Stiftsrådet

Stiftsrådet er DelsiN’s administrative organ, og sørger for den daglige driften av Stiftet på vegne av Stiftsmøtet. Følgende personer sitter i Stiftsrådet fra november 2018 til november 2019:

Jonas Andersen  (lekes representant)
Richard Skollevoll (lekes representant)
Andre Pedersen (lekes vararepresentant)
Jarl-Roar Simonsen (lekes vararepresentant)
Erik A. H. Okkels (prestenes representant)
Torgeir Agøy (prestenes representant)
Biskop Thor Henrik With

Konsistoriet

Konsistoriet er Stiftets domsmyndighet. Konsistoriet består av følgende personer fra november 2018 til november 2019:

Bjørn Langgård (lekes representant)
Knut Haugstad (lekes representant)
Geir Holmstad (lekes vararepresentant)
Sondre Brynjulvsønn Ribe Øverby (lekes vararepresentant)
Erik A. H. Okkels (prestenes representant)
Torgeir Agøy (prestenes representant)
Biskop Thor Henrik With

Lærenemnda

Lærenemnda fortolker og uttaler seg om Stiftets bibelske og lutherske lære. Den består av alle prester i fast tjeneste, og biskopen. I Lærenemnda sitter:

Erik A. H. Okkels (prestenes representant)
Torgeir Agøy (prestenes representant)
Biskop Thor Henrik WithNyheter
I dag fyller Ragnhild Iden Knudsen 80 år.
Ragnhild KnudsenFoto: O B Lyngmo

Det lune og samtidig myndige vesen en møter hos Ragnhild Knudsen, tilhører en meget oppegående og tydelig dame.

Ragnhild Knudsen var...

DelsiN på LCMS kirkemøte i USA

Den amerikanske lutherske kirken Missouri-synoden (LCMS) holdt sitt kirkemøte i Tampa, Florida fra lørdag 20. til torsdag 25. juli.

To millioner medlemmer sendte omtrent 1200...

Mathis Mathisen Sara 80 år

Vår kjære klokker og kirketolk i Kautokeino lutherske kirke, Mathis Mathisen Sara, fylte 80 år 2 juli.

Mahte-Mahte har stått i trofast tjeneste...

Johannes Sørensen 85 år

Johannes Sørensen fyller 85 år 14. juni.

Om noen kan kalles Tromsø Valgmenighets «far» må det være Johannes Sørensen. Selv var han blant dem som...

Jan Mikalsen 80 år

Klokker i Tromsø valgmenighet, Jan Mikalsen fyller 80 år 11. juni.

Jan Mikalsen var med i gruppen som tok initiativet til det som ble...

Livet i Kristi oppstandelse

” Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp...