Om oss

Det evangelisk-lutherske stift i Norge er et selvstendig luthersk stift (bispedømme). Stiftet bygger på Den hellige skrift og de lutherske bekjennelsesskriftene. Den hellige skrift er den eneste regel og rettesnor for Stiftets lære og liv, slik den lutherske bekjennelse lærer i Konkordieformelen.

Det evangelisk-lutherske stift i Norge ble formelt dannet i 2013. Det er imidlertid uoppløselig knyttet til biskop Børre Knudsens bispetjeneste fra 1997. (Gå til minneprotokollen over biskop Børre Knudsen). Den nåværende biskop, Thor Henrik With, ble bispeviet som Knudsens etterfølger i 2012.

Det evangelisk-lutherske stift i Norge (DelsiN) sin stiftsordning finnes i Grunnreglene (pdf), samt lovene (pdf). Disse lovene bestemmer hvordan Stiftet er organisert. I tillegg til helhetlig ledelse gjennom bispetjenesten, ledes Stiftet administrativt av Stiftsrådet. Lærenemnda behandler saker om den kristne lære i Stiftet og Konsistoriet er det juridiske organet. Disse to har selvstendig myndighet, fastlagt i Stiftets grunnregler og lover. Stiftsmøtet, som samles minst årlig, vedtar blant annet lovene for Stiftet..

Menigheten er den grunnleggende enhet i Stiftet. Vi har fem menigheter. De har litt ulik historie, organisering og liturgisk profil.

Våre menigheter
Våre medarbeidere og vigslede tjenere

Til nå har Stiftet valgt å registrere seg som «innretning» i Brønnøysundregisteret, og ikke som «trossamfunn». Statlig registrering som «trossamfunn» gjør ikke noen organisasjon til kirke, verken teologisk eller kirkerettslig. Den hjelper bare staten til å holde oversikt over landets «tros- og livssynssamfunn», enten de er muslimer eller humanetikere.

Kirkefellesskap og samarbeid

Det evangelisk-lutherske stift i Norge har alter- og prekestolfellesskap med de to øvrige lutherske stift/bispedømmer i Norden, Missionsprovinsen i Sverige (MPr.) og Det evangelisk-lutherske Missionsstiftet i Finland (LHPK). Dette kirkefellesskapet er formalisert i avtaledokumentet Communion of Nordic Lutheran Dioceses (pdf). I norsk oversettelse: Kirkefellesskap mellom De nordiske lutherske stift (pdf).

Stiftet har også konstatert kirkefellesskap med Den selvstendige evangelisk-lutherske kirke i Tyskland (Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche – SELK) og med Englands evangelisk lutherske kirke (Evangelical Lutheran Church of England – ELCE).

DelsiN er fullt medlem i det europeiske European Lutheran Conference, og i det verdensvide International Lutheran Council, som har 57 medlemskirker. DelsiNs biskop møter også i det årlige «Møtet av konservative lutherske biskoper i Europa».

Vi deltar også sammen med flere lutherske kirker og organisasjoner i Norden i forumet Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid.

DelsiN deltar i flere prosesser med sikte på nærmere kirkefellesskap. For mer informasjon om våre forbindelser, ta kontakt med en av prestene eller biskopen.Nyheter
DelsiN i kirkefellesskap med SELK og ELCE

Det evangelisk-lutherske stift erkjenner kirkefellesskap med Den selvstendige evangelisk-lutherske kirke i Tyskland (SELK) og Englands evangelisk lutherske kirke (ELCE). Det fremgår av vedtaket Stiftsmøtet...

Økonomien til Stiftet
DelsiN består av økonomisk selvstendige menigheter, som hver for seg bidrar etter evne til Stiftskassen. Tromsø og Balsfjord menigheter har lønnet prestetjeneste. De får...
Programfolder for temahelga 25.-27. oktober

Her finner du programfolderen for temahelga, både som jpg-bilde eller PDF-fil:

Temahelg 2019 Brosjyre (PDF)Last ned
I dag fyller Ragnhild Iden Knudsen 80 år.
Ragnhild KnudsenFoto: O B Lyngmo

Det lune og samtidig myndige vesen en møter hos Ragnhild Knudsen, tilhører en meget oppegående og tydelig dame.

Ragnhild Knudsen var...

DelsiN på LCMS kirkemøte i USA

Den amerikanske lutherske kirken Missouri-synoden (LCMS) holdt sitt kirkemøte i Tampa, Florida fra lørdag 20. til torsdag 25. juli.

To millioner medlemmer sendte omtrent 1200...

Mathis Mathisen Sara 80 år

Vår kjære klokker og kirketolk i Kautokeino lutherske kirke, Mathis Mathisen Sara, fylte 80 år 2 juli.

Mahte-Mahte har stått i trofast tjeneste...