Om oss

Det evangelisk-lutherske stift i Norge er et selvstendig luthersk stift (bispedømme). Stiftet bygger på Den hellige skrift og de lutherske bekjennelsesskriftene. Den hellige skrift er den eneste regel og rettesnor for Stiftets lære og liv, slik den lutherske bekjennelse lærer i Konkordieformelen.

Det evangelisk-lutherske stift i Norge ble formelt dannet i 2013. Det er imidlertid uoppløselig knyttet til biskop Børre Knudsens bispetjeneste fra 1997. (Gå til minneprotokollen over biskop Børre Knudsen). Den nåværende biskop, Thor Henrik With, ble bispeviet som hans etterfølger i 2012.

Det evangelisk-lutherske stift i Norge (DelsiN) sin stiftsordning finnes i Grunnreglene (pdf), samt lovene (pdf). Disse lovene bestemmer hvordan Stiftet er organisert. I tillegg til helhetlig ledelse gjennom bispetjenesten, ledes Stiftet administrativt av Stiftsrådet. Lærenemnda behandler saker om den kristne lære i Stiftet og Konsistoriet er det juridiske organet. Disse to har selvstendig myndighet, fastlagt i Stiftets grunnregler og lover. Stiftsmøtet, som samles årlig, vedtar blant annet lovene for Stiftet..

Menigheten er den grunnleggende enhet i Stiftet. Vi har fem menigheter. De har litt ulik historie, organisering og liturgisk profil.

Våre menigheter
Våre medarbeidere og vigslede tjenere

Til nå har Stiftet valgt å registrere seg som «innretning» i Brønnøysundregisteret, og ikke som «trossamfunn». Statlig registrering som «trossamfunn» gjør ikke noen organisasjon til kirke, verken teologisk eller kirkerettslig. Den hjelper bare staten til å holde oversikt over landets «tros- og livssynssamfunn», enten de er muslimer eller humanetikere.

Relasjoner

Det evangelisk-lutherske stift i Norge har alter- og prekestolsfellesskap med de to øvrige lutherske stift/bispedømmer i Norden, Misjonsprovinsen i Sverige og Det evangelisk-lutherske Misjonsstiftet i Finland. Dette kirkefellesskapet er formalisert i avtaledokumentet Communion of Nordic Lutheran Dioceses (pdf). I norsk oversettelse: Kirkefellesskap mellom De nordiske lutherske stift (pdf).

DelsiN er medlem i det europeiske European Lutheran Conference, og i det verdensvide International Lutheran Council, som har 57 medlemskirker.

Vi deltar også sammen med flere lutherske kirker og organisasjoner i Norden i forumet Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid.

DelsiN deltar i flere prosesser med sikte på nærmere kirkefellesskap. For mer informasjon om våre forbindelser, ta kontakt med en av prestene eller biskopen.Nyheter
Han er sannelig oppstått!

Gledelig påske! Herren Jesus Kristus er oppstått! Gud har gjort tidenes under! Derfor er vi strålende glade.

Ingen hendelse siden verden ble skapt har større...

Abort, kvinnemyndighet og frigjøring

Den norske kirkes bispemøte vil «forandre vår måte å snakke om abort på». Når bispemøtet unnlater å sette sakssvarende ord på virkeligheten, inviterer det...

Lys og Salt kommer ut igjen

Redaksjonen for Lys og Salt har ikke maktet å gi ut meldingsbladet  vårt de siste to årene. Etter endringer i redaksjonen foreligger nå et...

Med energi og vilje

Lørdag 17. november holdt utsendinger fra menighetene, prestene og biskopen årets Stiftsmøte i Tromsø. Stiftsrådets årsberetning og revidert regnskap for 2017 ble godkjent av...

DelsiN medlem i luthersk verdensfellesskap

Representanter for 17 nye medlemmer i ILC, sammen med eksekutivkomiteen.

Under International Lutheran Council (ILC, Det internasjonale lutherske råd) sin 26. verdenskonferanse 25.-28....

Temahelg 12.-14. okt. i Tromsø

DelsiN ønsker velkommen til årets Temahelg i Tromsø. Pastor Samuli Siikavirta (Ph. D) fra Helsinki har bidratt på vår temahelg tidligere. Mange har satt...