Om oss

Det evangelisk-lutherske stift i Norge er et selvstendig luthersk stift (bispedømme). Stiftet bygger på Den hellige skrift og de lutherske bekjennelsesskriftene. Den hellige skrift er den eneste regel og rettesnor for Stiftets lære og liv, slik den lutherske bekjennelse lærer i Konkordieformelen.

Det evangelisk-lutherske stift i Norge ble formelt dannet i 2013. Det er imidlertid uoppløselig knyttet til biskop Børre Knudsens bispetjeneste fra 1997. (Gå til minneprotokollen over biskop Børre Knudsen). Den nåværende biskop, Thor Henrik With, ble bispeviet som Knudsens etterfølger i 2012.

Det evangelisk-lutherske stift i Norge (DelsiN) sin stiftsordning finnes i Grunnreglene (pdf), samt lovene (pdf). Disse lovene bestemmer hvordan Stiftet er organisert. I tillegg til helhetlig ledelse gjennom bispetjenesten, ledes Stiftet administrativt av Stiftsrådet. Lærenemnda behandler saker om den kristne lære i Stiftet og Konsistoriet er det juridiske organet. Disse to har selvstendig myndighet, fastlagt i Stiftets grunnregler og lover. Stiftsmøtet, som samles minst årlig, vedtar blant annet lovene for Stiftet..

Menigheten er den grunnleggende enhet i Stiftet. Vi har fem menigheter. De har litt ulik historie, organisering og liturgisk profil.

Våre menigheter
Våre medarbeidere og vigslede tjenere

Til nå har Stiftet valgt å registrere seg som «innretning» i Brønnøysundregisteret, og ikke som «trossamfunn». Statlig registrering som «trossamfunn» gjør ikke noen organisasjon til kirke, verken teologisk eller kirkerettslig. Den hjelper bare staten til å holde oversikt over landets «tros- og livssynssamfunn», enten de er muslimer eller humanetikere.

Kirkefellesskap og samarbeid

Det evangelisk-lutherske stift i Norge har alter- og prekestolfellesskap med de to øvrige lutherske stift/bispedømmer i Norden, Missionsprovinsen i Sverige (MPr.) og Det evangelisk-lutherske Missionsstiftet i Finland (LHPK). Dette kirkefellesskapet er formalisert i avtaledokumentet Communion of Nordic Lutheran Dioceses (pdf). I norsk oversettelse: Kirkefellesskap mellom De nordiske lutherske stift (pdf).

Stiftet har også konstatert kirkefellesskap med Den selvstendige evangelisk-lutherske kirke i Tyskland (Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche – SELK) og med Englands evangelisk lutherske kirke (Evangelical Lutheran Church of England – ELCE).

DelsiN er fullt medlem i det europeiske European Lutheran Conference, og i det verdensvide International Lutheran Council, som har 57 medlemskirker. DelsiNs biskop møter også i det årlige «Møtet av konservative lutherske biskoper i Europa».

Vi deltar også sammen med flere lutherske kirker og organisasjoner i Norden i forumet Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid.

DelsiN deltar i flere prosesser med sikte på nærmere kirkefellesskap. For mer informasjon om våre forbindelser, ta kontakt med en av prestene eller biskopen.Nyheter
Hvordan delta i en gudstjeneste som strømmes?
Forberedelse: Ta på deg søndagsklærne, som om du skulle gå til en fysisk gudstjeneste. Det hjelper deg til å være til stede med tanker og følelser.Tenn et...
Bønn i pandemiens tid

Slik kan du be alene, sammen med husstanden din, eller dem du er sammen med på nett:

Evige, allmektige Gud, du som skapte verden og...

Alle gudstjenester avlyses

Kjære dere som samles til nattverdgudstjenester i DelsiN!

Land og folk er rammet av korona-epidemien. Regjeringen har iverksatt strenge tiltak for å begrense smitten, og...

Temahelg om samlivsrevolusjonen

Foredrag fra temahelgen «Tro mot sannheten i kjærlighet – Samlivsrevolusjonen og Bibelen» publiseres fortløpende her i DelsiN talearkiv. Talere er Øivind Benestad som er...

DelsiN i kirkefellesskap med SELK og ELCE

Det evangelisk-lutherske stift erkjenner kirkefellesskap med Den selvstendige evangelisk-lutherske kirke i Tyskland (SELK) og Englands evangelisk lutherske kirke (ELCE). Det fremgår av vedtaket Stiftsmøtet...

Økonomien til Stiftet
DelsiN består av økonomisk selvstendige menigheter, som hver for seg bidrar etter evne til Stiftskassen. Tromsø og Balsfjord menigheter har lønnet prestetjeneste. De får...