Litt om økonomien


Lagt til september 20th, av Richard Skollevoll i Nyheter. Ingen kommentarer

Hvordan er menighetenes økonomi organisert?

www.flickr.com/photos/sparebank1/7928981306

Foto: www.flickr.com/photos/sparebank1/7928981306

Alle menighetene har sin egen driftskasse. Her blir kollektene registrert, leie av lokaler og andre lokale utgifter betalt fra. Hver menighet bidrar etter evne til Felleskassen som administreres av menighetene i fellesskap. De ulike kontonumrene er:

  • Balsfjord: 4710 20 33996
  • Kautokeino: 4901 10 37762
  • Tromsø: 0539 32 93073
  • Trondheim: 9722 45 18831

Felleskassen (også kalt lønnsfondet)

Denne kassen administreres av Stiftsrådet etter budsjett som settes opp av Stiftsmøtet. Stiftsmøtet har sin aller første samling 28. september dette år (Stiftsmøtet erstatter det som tidligere het Fellesmøtet, og Stiftsrådet erstatter det som før het Arbeidsutvalget). Felleskassen betaler ut lønn til prestene, reise- og administrasjonskostnader og har regnskapet for alle fellesarrangementer. Felleskassen har grovt sett kr. 500.000,- til disposisjon hvert år.

  • Felleskonto for lønn etc.: 0539 54 08196

Siden denne kontoen utbetaler lønn, så er dette den viktigste kontoen for å kunne utvide vårt arbeid. Mange bruker dette som konto for fast givertjeneste. Alle gaver sorteres fortsatt under menigheter (ved bruk av postnummer), og i regnskapet* gjøres det således rede for hvor gavene kommer fra, slik at menighetene kan følge med på hvordan gavene fordeler seg.

Trenger menigheten mer penger nå?

Menighetene har per i dag 7 personer i tjeneste som prest, diakon eller biskop (samt en biskop emeritus). Kun en av dem mottar fast lønn, samt at en får betalt etter oppdrag. Menigheten har gjort flere forsøk på å lønne flere personer, men har ikke sett at de har hatt økonomi som strekker til. I tillegg har menighetene en rekke personer som deltar i arbeidet for menighetene, enten direkte inn mot de lokale menighetene eller på vegne av fellesskapet. For dette året ligger det an til et underskudd i felleskassen på nærmere kr. 100.000,-. Ønsker du å bidra til menighetenes arbeid, må du gjerne gi penger til noen av kontoene som er nevnt over. Underskuddet dekkes av oppsamlede midler. De ulike menighetene har alle sine økonomiske forpliktelser og ønsker å se fremover for å utvide aktiviteten. Det har også vært gjort flere forsøk på å støtte arbeid på nye steder, men menighetene har ikke lyktes med dette. Å ha personer og ressurser til å starte arbeid på nye steder kan være relativt pengekrevende, og forplikter derfor menighetene økonomisk.

Reiseutgifter, fellesskapsbygging og mulighet for nyetableringer

Det koster også mer å ha mange menigheter i Nord-Norge med lange avstander og grisgrendte strøk, slik DelsiN (Valgmenighetene) har. Med innlemmelsen av Timoteusmessene i Trondheim, er ikke DelsiN bestående av menigheter utelukkende fra Nord-Norge, noe vi gleder oss over. Kanskje kan dette også være en start på nye fellesskap også i Sør-Norge? Vi gleder oss i alle fall over den kontakten vi allerede har med enkeltpersoner fra andre kanter av landet som støtter arbeidet i våre menigheter og besøker oss. Men avstanden mellom menighetene gjør fortsatt at reiseutgiftene store. DelsiN jobber også for god kontakt mellom menighetene, og ser det som positivt at prestene støtter og besøker hverandres menigheter. De mange fellessamlingene menighetene legger opp til er også styrkende for fellesskapsfølelsen.

Fast givertjeneste

Menighetene er takknemlig for de som har fast givertjeneste. Fast givertjeneste gir god forutsigbarhet i økonomien.

Testamentariske gaver

Det er mulig å ordne det slik at hele eller deler av arven kan komme DelsiN (Valgmenighetene) til gode. Dette må da tas med i testamentet. Om du/dere ikke vet hvordan dere gjør dette selv og ikke får kyndig hjelp til dette på annen måte, vil en advokat kunne være behjelpelig med å sette opp et korrekt og gyldig testament.

 

Se forøvrig kontosider (link)

 

* Regnskapet forelegges Stiftsmøtet (tidligere under navn av Fellesmøtet), som er menighetsstyrenes store årlige fellessamling.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Nyheter
DelsiN i kirkefellesskap med SELK og ELCE

Det evangelisk-lutherske stift erkjenner kirkefellesskap med Den selvstendige evangelisk-lutherske kirke i Tyskland (SELK) og Englands evangelisk lutherske kirke (ELCE). Det fremgår av vedtaket Stiftsmøtet...

Økonomien til Stiftet
DelsiN består av økonomisk selvstendige menigheter, som hver for seg bidrar etter evne til Stiftskassen. Tromsø og Balsfjord menigheter har lønnet prestetjeneste. De får...
Programfolder for temahelga 25.-27. oktober

Her finner du programfolderen for temahelga, både som jpg-bilde eller PDF-fil:

Temahelg 2019 Brosjyre (PDF)Last ned
I dag fyller Ragnhild Iden Knudsen 80 år.
Ragnhild KnudsenFoto: O B Lyngmo

Det lune og samtidig myndige vesen en møter hos Ragnhild Knudsen, tilhører en meget oppegående og tydelig dame.

Ragnhild Knudsen var...

DelsiN på LCMS kirkemøte i USA

Den amerikanske lutherske kirken Missouri-synoden (LCMS) holdt sitt kirkemøte i Tampa, Florida fra lørdag 20. til torsdag 25. juli.

To millioner medlemmer sendte omtrent 1200...

Mathis Mathisen Sara 80 år

Vår kjære klokker og kirketolk i Kautokeino lutherske kirke, Mathis Mathisen Sara, fylte 80 år 2 juli.

Mahte-Mahte har stått i trofast tjeneste...