Temahelg 12.-14. okt. i Tromsø


Lagt til oktober 3rd, av Thor Henrik With i Nyheter. Ingen kommentarer

DelsiN ønsker velkommen til årets Temahelg i Tromsø. Pastor Samuli Siikavirta (Ph. D) fra Helsinki har bidratt på vår temahelg tidligere. Mange har satt pris på hans klare tanke og grundige fremstilling.

Tema: Lammets bryllupsfest

Talere:

Pastor Samuli Siikavirta

Pastor i Det evangelisk-lutherske missionsstiftet i Finland, Samuli Siikavirta Ph.D., Helsinki

– Samuli Siikavirta har en veldig tydelig engelsk uttale.
– Tolking vil være tilgjengelig ved hjelp av øretelefoner.

Biskop i DelsiN Thor Henrik With

Sted:
– Fjellheim bibelskole, Mellomvegen 96, Tromsø

Biskop Thor Henrik With (Foto: B. J. Hermansen)

– Sállirsalen (tidl. Nordlyssalen) på Kvaløya, Salarøyveien 270, Tromsø. (Gjelder gudstjeneste på søndag).

Arrangør:
DelsiN – Det evangelisk-lutherske stift i Norge
https://www.facebook.com/delsinstiftet/

Program: 

Fredag 12. oktober 2018
19:00 Velkomst. Foredrag. Samuli Siikavirta: «Fester og helligdager i Det gamle testamentet – hvilken betydning har de for den kristne gudstjenesten?»
Etter foredrag og samtale: enkel kaffeservering.
20.15 Foredrag. Samuli Siikavirta: «Lammets bryllupsfest».
– I Det nye testamente er ekteskap ikke bare en forening av en mann og en kvinne. Ekteskap er også et bilde på forholdet mellom Kristus og Kirken (Ef. 5). I den himmelske gudstjenesten (Åp. 19,6-9) vil Lammets bryllupsfest bli feiret. Den samme fest er imidlertid allerede nærværende for oss i vår jordiske gudstjeneste. I denne bibeltimen vil vi se på gudstjenesten, som møtested mellom fortid, nåtid og fremtid gjennom Kristi nærvær i Ord og Sakrament.
21:30 Kveldsbønn
Lørdag 13. oktober 2018
17:00 Foredrag. Samuli Siikavirta: «Hvem tjener hvem i gudstjenesten?»
– Gudstjenesten har liknende navn på flere forskjellige språk. Hvem tjener hvem i gudstjensten? Hvordan påvirker vårt svar på dette spørsmålet måten vi ber på? Betyr det noe hvilken slags tilbedelse vi praktiserer?
18:30 Foredrag. Thor Henrik With: «Har kirken rett – kirkerett?»
– Har lover og bruk av lover noe som helst med kirken å gjøre – kirken er jo en åndelig størrelse? Finnes det guddommelig rett, eller må alt rettslig overlates til staten? Men hvis kirken har en egen rett, hvem skal i så fall håndheve lov og rett i kirken?
Etter foredrag og samtale: enkel kaffeservering.
20:15 Foredrag. Samuli Siikavirta: «Fra gudstjenesten i kirken til livets gudstjeneste».
– Gudstjenesten lærer oss å spørre etter tilgivelse, motta tilgivelse, høre Guds ord, motta føde fra Herrens bord med takksigelse og samles som brødre og søstre forenet i Kristus. Hvordan lærer denne gudstjenesten oss å leve vårt daglige liv ut? Hva skal vi som lutheranere tenke om gode gjerninger og Lovens tredje bruk?
21:30 Kveldsbønn
Søndag 14. oktober 2018
14:00 Gudstjeneste. Skriftemål og nattverd. Biskop Thor Henrik With og pastor Erik A. H. Okkels.
Sted: NB Fjellheim bibelskole, Mellomvegen 96, Tromsø
Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Nyheter
I dag fyller Ragnhild Iden Knudsen 80 år.
Ragnhild KnudsenFoto: O B Lyngmo

Det lune og samtidig myndige vesen en møter hos Ragnhild Knudsen, tilhører en meget oppegående og tydelig dame.

Ragnhild Knudsen var...

DelsiN på LCMS kirkemøte i USA

Den amerikanske lutherske kirken Missouri-synoden (LCMS) holdt sitt kirkemøte i Tampa, Florida fra lørdag 20. til torsdag 25. juli.

To millioner medlemmer sendte omtrent 1200...

Mathis Mathisen Sara 80 år

Vår kjære klokker og kirketolk i Kautokeino lutherske kirke, Mathis Mathisen Sara, fylte 80 år 2 juli.

Mahte-Mahte har stått i trofast tjeneste...

Johannes Sørensen 85 år

Johannes Sørensen fyller 85 år 14. juni.

Om noen kan kalles Tromsø Valgmenighets «far» må det være Johannes Sørensen. Selv var han blant dem som...

Jan Mikalsen 80 år

Klokker i Tromsø valgmenighet, Jan Mikalsen fyller 80 år 11. juni.

Jan Mikalsen var med i gruppen som tok initiativet til det som ble...

Livet i Kristi oppstandelse

” Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp...