Temahelg 12.-14. okt. i Tromsø


Lagt til oktober 3rd, av Thor Henrik With i Nyheter. Ingen kommentarer

DelsiN ønsker velkommen til årets Temahelg i Tromsø. Pastor Samuli Siikavirta (Ph. D) fra Helsinki har bidratt på vår temahelg tidligere. Mange har satt pris på hans klare tanke og grundige fremstilling.

Tema: Lammets bryllupsfest

Talere:

Pastor Samuli Siikavirta

Pastor i Det evangelisk-lutherske missionsstiftet i Finland, Samuli Siikavirta Ph.D., Helsinki

– Samuli Siikavirta har en veldig tydelig engelsk uttale.
– Tolking vil være tilgjengelig ved hjelp av øretelefoner.

Biskop i DelsiN Thor Henrik With

Sted:
– Fjellheim bibelskole, Mellomvegen 96, Tromsø

Biskop Thor Henrik With (Foto: B. J. Hermansen)

– Sállirsalen (tidl. Nordlyssalen) på Kvaløya, Salarøyveien 270, Tromsø. (Gjelder gudstjeneste på søndag).

Arrangør:
DelsiN – Det evangelisk-lutherske stift i Norge
https://www.facebook.com/delsinstiftet/

Program: 

Fredag 12. oktober 2018
19:00 Velkomst. Foredrag. Samuli Siikavirta: «Fester og helligdager i Det gamle testamentet – hvilken betydning har de for den kristne gudstjenesten?»
Etter foredrag og samtale: enkel kaffeservering.
20.15 Foredrag. Samuli Siikavirta: «Lammets bryllupsfest».
– I Det nye testamente er ekteskap ikke bare en forening av en mann og en kvinne. Ekteskap er også et bilde på forholdet mellom Kristus og Kirken (Ef. 5). I den himmelske gudstjenesten (Åp. 19,6-9) vil Lammets bryllupsfest bli feiret. Den samme fest er imidlertid allerede nærværende for oss i vår jordiske gudstjeneste. I denne bibeltimen vil vi se på gudstjenesten, som møtested mellom fortid, nåtid og fremtid gjennom Kristi nærvær i Ord og Sakrament.
21:30 Kveldsbønn
Lørdag 13. oktober 2018
17:00 Foredrag. Samuli Siikavirta: «Hvem tjener hvem i gudstjenesten?»
– Gudstjenesten har liknende navn på flere forskjellige språk. Hvem tjener hvem i gudstjensten? Hvordan påvirker vårt svar på dette spørsmålet måten vi ber på? Betyr det noe hvilken slags tilbedelse vi praktiserer?
18:30 Foredrag. Thor Henrik With: «Har kirken rett – kirkerett?»
– Har lover og bruk av lover noe som helst med kirken å gjøre – kirken er jo en åndelig størrelse? Finnes det guddommelig rett, eller må alt rettslig overlates til staten? Men hvis kirken har en egen rett, hvem skal i så fall håndheve lov og rett i kirken?
Etter foredrag og samtale: enkel kaffeservering.
20:15 Foredrag. Samuli Siikavirta: «Fra gudstjenesten i kirken til livets gudstjeneste».
– Gudstjenesten lærer oss å spørre etter tilgivelse, motta tilgivelse, høre Guds ord, motta føde fra Herrens bord med takksigelse og samles som brødre og søstre forenet i Kristus. Hvordan lærer denne gudstjenesten oss å leve vårt daglige liv ut? Hva skal vi som lutheranere tenke om gode gjerninger og Lovens tredje bruk?
21:30 Kveldsbønn
Søndag 14. oktober 2018
14:00 Gudstjeneste. Skriftemål og nattverd. Biskop Thor Henrik With og pastor Erik A. H. Okkels.
Sted: NB Fjellheim bibelskole, Mellomvegen 96, Tromsø
Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Nyheter
Lys og Salt kommer ut igjen

Redaksjonen for Lys og Salt har ikke maktet å gi ut meldingsbladet  vårt de siste to årene. Etter endringer i redaksjonen foreligger nå et...

Med energi og vilje

Lørdag 17. november holdt utsendinger fra menighetene, prestene og biskopen årets Stiftsmøte i Tromsø. Stiftsrådets årsberetning og revidert regnskap for 2017 ble godkjent av...

DelsiN medlem i luthersk verdensfellesskap

Under International Lutheran Council (ILC, Det internasjonale lutherske råd) sin 26. verdenskonferanse 25.-28. sept. i Antwerpen, Belgia, ble Det evangelisk-luthersk stift i Norge innvalgt...

Temahelg 12.-14. okt. i Tromsø

DelsiN ønsker velkommen til årets Temahelg i Tromsø. Pastor Samuli Siikavirta (Ph. D) fra Helsinki har bidratt på vår temahelg tidligere. Mange har satt...

Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid – 2018

I denne uken avsluttet Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid sin årlige konferanse. Den fant også i år sted på Høgsveen retreat- og gjestegård i Ringsaker ved Hamar,...

ET NYTT ÅR – VEIEN JEG IKKE HAR GÅTT FØR

Vi har passert ET NYTTÅRSSKIFTE.

2017 er over i historien. Et nytt år – 2018 er begynt.!

 

Det nye året er som en vei vi ikke...