Temahelg 12.-14. okt. i Tromsø


Lagt til oktober 3rd, av Thor Henrik With i Nyheter. Ingen kommentarer

DelsiN ønsker velkommen til årets Temahelg i Tromsø. Pastor Samuli Siikavirta (Ph. D) fra Helsinki har bidratt på vår temahelg tidligere. Mange har satt pris på hans klare tanke og grundige fremstilling.

Tema: Lammets bryllupsfest

Talere:

Pastor Samuli Siikavirta

Pastor i Det evangelisk-lutherske missionsstiftet i Finland, Samuli Siikavirta Ph.D., Helsinki

– Samuli Siikavirta har en veldig tydelig engelsk uttale.
– Tolking vil være tilgjengelig ved hjelp av øretelefoner.

Biskop i DelsiN Thor Henrik With

Sted:
– Fjellheim bibelskole, Mellomvegen 96, Tromsø

Biskop Thor Henrik With (Foto: B. J. Hermansen)

– Sállirsalen (tidl. Nordlyssalen) på Kvaløya, Salarøyveien 270, Tromsø. (Gjelder gudstjeneste på søndag).

Arrangør:
DelsiN – Det evangelisk-lutherske stift i Norge
https://www.facebook.com/delsinstiftet/

Program: 

Fredag 12. oktober 2018
19:00 Velkomst. Foredrag. Samuli Siikavirta: «Fester og helligdager i Det gamle testamentet – hvilken betydning har de for den kristne gudstjenesten?»
Etter foredrag og samtale: enkel kaffeservering.
20.15 Foredrag. Samuli Siikavirta: «Lammets bryllupsfest».
– I Det nye testamente er ekteskap ikke bare en forening av en mann og en kvinne. Ekteskap er også et bilde på forholdet mellom Kristus og Kirken (Ef. 5). I den himmelske gudstjenesten (Åp. 19,6-9) vil Lammets bryllupsfest bli feiret. Den samme fest er imidlertid allerede nærværende for oss i vår jordiske gudstjeneste. I denne bibeltimen vil vi se på gudstjenesten, som møtested mellom fortid, nåtid og fremtid gjennom Kristi nærvær i Ord og Sakrament.
21:30 Kveldsbønn
Lørdag 13. oktober 2018
17:00 Foredrag. Samuli Siikavirta: «Hvem tjener hvem i gudstjenesten?»
– Gudstjenesten har liknende navn på flere forskjellige språk. Hvem tjener hvem i gudstjensten? Hvordan påvirker vårt svar på dette spørsmålet måten vi ber på? Betyr det noe hvilken slags tilbedelse vi praktiserer?
18:30 Foredrag. Thor Henrik With: «Har kirken rett – kirkerett?»
– Har lover og bruk av lover noe som helst med kirken å gjøre – kirken er jo en åndelig størrelse? Finnes det guddommelig rett, eller må alt rettslig overlates til staten? Men hvis kirken har en egen rett, hvem skal i så fall håndheve lov og rett i kirken?
Etter foredrag og samtale: enkel kaffeservering.
20:15 Foredrag. Samuli Siikavirta: «Fra gudstjenesten i kirken til livets gudstjeneste».
– Gudstjenesten lærer oss å spørre etter tilgivelse, motta tilgivelse, høre Guds ord, motta føde fra Herrens bord med takksigelse og samles som brødre og søstre forenet i Kristus. Hvordan lærer denne gudstjenesten oss å leve vårt daglige liv ut? Hva skal vi som lutheranere tenke om gode gjerninger og Lovens tredje bruk?
21:30 Kveldsbønn
Søndag 14. oktober 2018
14:00 Gudstjeneste. Skriftemål og nattverd. Biskop Thor Henrik With og pastor Erik A. H. Okkels.
Sted: NB Fjellheim bibelskole, Mellomvegen 96, Tromsø
Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Nyheter
Han er sannelig oppstått!

Gledelig påske! Herren Jesus Kristus er oppstått! Gud har gjort tidenes under! Derfor er vi strålende glade.

Ingen hendelse siden verden ble skapt har større...

Abort, kvinnemyndighet og frigjøring

Den norske kirkes bispemøte vil «forandre vår måte å snakke om abort på». Når bispemøtet unnlater å sette sakssvarende ord på virkeligheten, inviterer det...

Lys og Salt kommer ut igjen

Redaksjonen for Lys og Salt har ikke maktet å gi ut meldingsbladet  vårt de siste to årene. Etter endringer i redaksjonen foreligger nå et...

Med energi og vilje

Lørdag 17. november holdt utsendinger fra menighetene, prestene og biskopen årets Stiftsmøte i Tromsø. Stiftsrådets årsberetning og revidert regnskap for 2017 ble godkjent av...

DelsiN medlem i luthersk verdensfellesskap

Representanter for 17 nye medlemmer i ILC, sammen med eksekutivkomiteen.

Under International Lutheran Council (ILC, Det internasjonale lutherske råd) sin 26. verdenskonferanse 25.-28....

Temahelg 12.-14. okt. i Tromsø

DelsiN ønsker velkommen til årets Temahelg i Tromsø. Pastor Samuli Siikavirta (Ph. D) fra Helsinki har bidratt på vår temahelg tidligere. Mange har satt...