Temahelg i Tromsø, 6. -8. oktober 2017


Lagt til august 30th, av Erik A.H. Okkels i Nyheter. Ingen kommentarer

Kirkens reformasjon

Det er i år 500 året siden Luther publiserte sine 95 teser, som ofte regnes som startskuddet til reformasjonen. Det kan være grunn til å minnes om hva det var som skjedde. Det kan også være grunn til å minnes om at Kirken, Guds menighet på jorden, alltid står i fare for å deformeres i sitt ytre og i sitt indre. På samme måte som hver kristen står i fare for å falle i fristelse og være preget mer av gamle Adam enn av Kristus og hans rettferdighet.

Kirken, likesom den enkelte kristne, har derfor alltid bruk for re-formasjon, for i lære og liv å bli likedannet med Kristus. Eller som Paulus sier det i Romerbrevet:

Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: Det gode, det som han har behag i, det fullkomne (Rom 12, 2).

Program

Fredag 6. oktober

19.00    Velkomst

Foredrag (Knut Alfsvåg) Luther og reformasjonen i Tyskland

             – hva var det som skjedde, og hvilken betydning har det for oss?

Foredrag (Samuli Siikavirta) Den hellige dåp og rettferdiggjørelsen ved tro

            – Hva er sammenhengen mellom dåpens sakrament og rettferdiggjørelsens objektive gave som mottas ved tro?

21.30    Kveldsbønn

 

Lørdag 7. oktober

11.00   Foredrag (Samuli Siikavirta) Den hellige dåp og overgang til annet herredømme

            – I følge Rom 6 vil den døptes herre   skifte fra synden til Gud. Hva betyr dette

            og hva har dette å gjøre med utdrivelse av onde ånder og forsakelse av Djevelen i Luthers dåpsliturgi (1526)?

17.00   Foredrag (Knut Alfsvåg) Luther og jødene

18.00   Enkel kaffe

18.30   Foredrag (Samuli Siikavirta) Den hellige dåp og det kristne liv

            – I Den store katekismen skriver Luther: «et kristelig liv ikke er noe annet enn en daglig dåp som en gang er begynt

            og stadig siden fortsetter». Hvordan er det tenkt at dåpen skal forme det daglige livet til den kristne?

Foredrag (Knut Alfsvåg) Kirkens kjennetegn

(21.30) Kveldsbønn

 

Søndag 8. oktober

11.00             Gudstjeneste. Liturg Erik A.H. Okkels. Preken Knut Alfsvåg. Gunnar H. Ødegårdstuen og Samuli Siikavirta medvirker.

Onsdagsskolen deltar med sang.

 

Talere

Knut Alfsvåg professor dr. theol.

Knut Alfsvåg er professor i systematisk teologi under Seksjon for historisk og systematisk teologi ved VID vitenskapelige høgskole, Misjonshøgskolen i Stavanger.

Har mellomfag i idehistorie og ble cand. theol. ved MF i 1980. Studerte senere japansk kirkeliv i London. Hans doktorgrad fikk Alfsvåg i Japan i 1995. Han har undervist fast i kirkehistorie ved det lutherske seminaret i Kobe, Japan, hvor han også i ettertid har hatt årlig undervisning. I Japan fungerte Alfsvåg som mangeårig misjonær utsendt av NMS.

Alfsvåg har gitt ut flere bøker og artikler, mange av dem om Luther og tematikk tilknyttet den lutherske reformasjonen. Alfsvåg sitter som nestleder i FBB og er leder i Teologisk nemnd i FBB.

 

Samuli Siikavirta pastor Ph.D.

Pastor, Dr. Samuli Siikavirta stammer fra regionen Savo i det østlige Finland. Bortsett fra et års studier ved Helsingfors Universitet, så har han fått sin akademiske utdanning ved Universitet i Cambridge i England, hvor han var bosatt i 8 år.

Hans Ph.D.-avhandling omhandler forholdet mellom dåpsteologi og dennes etiske anvendelse med utgangspunkt i Romerne 6-8.

Pastor Dr. Siikarvirta tjener for tiden som sokneprest i St. Markus lutherske menighet i Helsingfors i vårt søsterstift i Finland, Det ev.-luth. misjonsstift i Finland. Utover menighetsarbeid så liker han å synge, løpe og reise.

Praktiske opplysninger

Tolking

Foredragene til Samuli Siikavirta blir holdt på engelsk, men det vil være mulig å følge foredragene oversatt til norsk ved bruk av eget tolkeanlegg/øretelefoner.

Sted og overnatting

Sted:     Fjellheim bibelskole, Mellomvegen 96, Tromsø

Overnatting og mat ordnes selv. Enkel kaffe og servering underveis.

Betaling

Ingen konferanseavgift, men gaver kan gis under konferansen eller til:

1503.57.31706

 

Konferensefolder kan lastes ned her.

 

Alle er hjertelig velkomne!

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Nyheter
Han er sannelig oppstått!

Gledelig påske! Herren Jesus Kristus er oppstått! Gud har gjort tidenes under! Derfor er vi strålende glade.

Ingen hendelse siden verden ble skapt har større...

Abort, kvinnemyndighet og frigjøring

Den norske kirkes bispemøte vil «forandre vår måte å snakke om abort på». Når bispemøtet unnlater å sette sakssvarende ord på virkeligheten, inviterer det...

Lys og Salt kommer ut igjen

Redaksjonen for Lys og Salt har ikke maktet å gi ut meldingsbladet  vårt de siste to årene. Etter endringer i redaksjonen foreligger nå et...

Med energi og vilje

Lørdag 17. november holdt utsendinger fra menighetene, prestene og biskopen årets Stiftsmøte i Tromsø. Stiftsrådets årsberetning og revidert regnskap for 2017 ble godkjent av...

DelsiN medlem i luthersk verdensfellesskap

Representanter for 17 nye medlemmer i ILC, sammen med eksekutivkomiteen.

Under International Lutheran Council (ILC, Det internasjonale lutherske råd) sin 26. verdenskonferanse 25.-28....

Temahelg 12.-14. okt. i Tromsø

DelsiN ønsker velkommen til årets Temahelg i Tromsø. Pastor Samuli Siikavirta (Ph. D) fra Helsinki har bidratt på vår temahelg tidligere. Mange har satt...