Samtaler om Nord-Europeisk kirkefellesskap


Lagt til april 16th, av Richard Skollevoll i Nyheter. Ingen kommentarer

Aldri før har Den norske kirke vedtatt å innføre vranglære som offisiell bekjennelse ved å vedta innføringen av liturgi for samkjønnet vigsel. På alteret vil det nå gjennom vigselsliturgien finnes et klart og tydelig bevis på ulydigheten mot Gud. Visst er alle vi mennesker av en slik natur at ulydigheten er en uløselig del av oss alle, men vi ærer ikke Gud med å løfte frem vår ulydighet. Ulydighet og mange slags usannheter har vært en del av det man har funnet i kirken, men aldri som kirkens offisielle bekjennelse. Derfor er det grenseoverskridende det som nå er vedtatt på kirkemøtet i Dnk.

Midt i denne forvirring, gleder vi oss stort over at Herren fortsatt tar vare på sine barn, og kaller dem til enhet og samfunn med hverandre. Stiftsrådet har vedtatt at Det evangelisk-lutherske stift i Norge (DelsiN) denne uken (13.-14. april) skulle være i Helsinki i Finland for å delta i innledende læresamtaler om et mulig Nord-Europeisk kirkefellesskap. Dette skjer kun måneder etter at DelsiN den 7. november 2015 gikk inn i kirkefellesskapet av de nordiske lutherske stift («Communion of Nordic Lutheran Dioceses»), hvor også våre søsterkirker Missionsprovinsen i Sverige og Det evangelisk-lutherske Missionsstiftet i Finland er med. De to sistnevnte er storebrødre i sammenhengen og har investert mye krefter i å finne de gode kirkelige sammenhengene det er verdt å stå sammen med. Som lillebror nyter DelsiN godt av å kunne være med på lasset i slike sammenhenger, siden ressursene nok ville vært for små til å kunne delta i denne typer samtaler alene.

Samtaler om mulig kirkefellesskap mellom de nordiske stift (hvor DelsiN er med) og de lutherske kirkene i Tyskland (SELK) og England (ELCE). Fra DelsiN deltok prest Erik A.H. Okkels og biskop Thor Henrik With.

Samtaler om mulig kirkefellesskap mellom de nordiske stift (hvor DelsiN er med) og de lutherske kirkene i Tyskland (SELK) og England (ELCE). Fra DelsiN deltok prest Erik A.H. Okkels og biskop Thor Henrik With.

Biskop i DelsiN, Thor Henrik With, melder om positive samtaler, og tilføyer at dette kun er de første innledende læresamtaler i en prosess som trolig vil ta ett til to år. Når samtalene er sluttført, blir det opp til Stiftsmøtet i DelsiN å skulle anmode om å få bli med i et formelt kirkefellesskap med Den selvstendige evangelisk-lutherske kirken i Tyskland (SELK) og Den evangelisk-lutherske kirken i England (ELCE). Et mulig resultat vil være å inngå i fullt alter- og prekestolfellesskap, men mindre forpliktende samarbeid kan også bli aktuelt. Foreløpig er det altså en sakte fremadskridende prosess hvor disse bekjennelsestro kirkene blir kjent med hverandre, og det vil tidligst bli aktuelt for Stiftsmøtet i 2017 å ta stilling til et eventuelt kirkefellesskap.

Litt tidligere i løypa vil uansett Stiftsmøtet måtte behandle kirkefellesskap, men fra en helt annen kant. Kirkene som er med i De uavhengige nordiske lutherske stift har blitt invitert av den konfesjonelle (bekjennelsestro) International Lutheran Council (ILC; på norsk: Det internasjonelle lutherske råd) til å søke om å bli medlemskirke hos dem. DelsiN ser svært positivt på at en slik større luthersk bevisst sammenheng har sett til Norden og Norge og ønsker også vår nokså lille kirke med hos dem. ILC består av  35 kirkesamfunn og er motsatsen til det liberale Kirkenes Verdensråd (KV; engelsk: World Council of Churches) med 345 medlemskirker.

Disse kirkelige samtaler kan for mange fremstå som fjær i hatten. Men det vesentlige er det at dette kan være med å gi DelsiN en robust struktur hvor våre søsterkirker kan bli viktige støttespillere og komme med viktige korrektiv i forhold til DelsiN’s indrekirkelige liv. Selv om DelsiN i dag er en liten sammenheng, så har det vært ønsket å søke sammen med større sammenhenger for ikke å stå i fare for å bli en lukket gruppe som kan utvikle seg i usunn retning, selv om syn på Bibelen som Guds ord og andre kjernesannheter fastholdes. Når en liten sammenheng blir seg selv nok, kan fort usunne elementer snike seg inn bakdøra.

Med tanke på utviklingen i Dnk, er det godt å samtidig kunne peke på hvor vår vei går videre. Og om Gud vil, utvides vårt kirkefellesskap (alter- og prekestolfellesskap) til et sterkt fellesskap av søstre og brødre på tvers av landegrenser i Europa. Det kan nevnes at selv om DelsiN blir tatt opp i ILC, vil man ikke med dette inngå i noe som automatisk gir alter- og prekestolfelleskap med andre kirkesamfunn, men kun gir felles plattform for møter og samtaler på bakgrunn av at en anerkjenner hverandres bekjennelsestro lutherske teologi som basis for samtalene.

 

Les mer om samtalene på hjemmesiden til Missionsstiftet i Finland.
Les korte kommentarer på facebooksiden til prest Samuli Siikavirta.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Nyheter
Hvordan delta i en gudstjeneste som strømmes?
Forberedelse: Ta på deg søndagsklærne, som om du skulle gå til en fysisk gudstjeneste. Det hjelper deg til å være til stede med tanker og følelser.Tenn et...
Bønn i pandemiens tid

Slik kan du be alene, sammen med husstanden din, eller dem du er sammen med på nett:

Evige, allmektige Gud, du som skapte verden og...

Alle gudstjenester avlyses

Kjære dere som samles til nattverdgudstjenester i DelsiN!

Land og folk er rammet av korona-epidemien. Regjeringen har iverksatt strenge tiltak for å begrense smitten, og...

Temahelg om samlivsrevolusjonen

Foredrag fra temahelgen «Tro mot sannheten i kjærlighet – Samlivsrevolusjonen og Bibelen» publiseres fortløpende her i DelsiN talearkiv. Talere er Øivind Benestad som er...

DelsiN i kirkefellesskap med SELK og ELCE

Det evangelisk-lutherske stift erkjenner kirkefellesskap med Den selvstendige evangelisk-lutherske kirke i Tyskland (SELK) og Englands evangelisk lutherske kirke (ELCE). Det fremgår av vedtaket Stiftsmøtet...

Økonomien til Stiftet
DelsiN består av økonomisk selvstendige menigheter, som hver for seg bidrar etter evne til Stiftskassen. Tromsø og Balsfjord menigheter har lønnet prestetjeneste. De får...