Krybben og korset


Lagt til desember 16th, av Richard Skollevoll i Nyheter. Ingen kommentarer

Er det ikke bare mørke, kulde? Ensomhet, stress, – ja for noen bekymring og frykt? Derfor kom Guds Sønn til jord for å dele våre vilkår, vårt mørke, vår kulde, vår ensomhet. Han gav avkall på sin trygge plass ved Faderens side, for å dele våre utrygge kår i en verden, hvor denne verdens mektige herser rundt med menneskene og det ikke var plass for Maria og Josef i Betlehem.

Slik starter pastor Erik A. H. Okkels sin juleandakt i siste nummer av bladet Lys og Salt. Han dveler rundt hva tidens krav legger i julen, og hva som er dens egentlige innhold. Avslutningen av andakten setter derfor lyset på det som er julens mysterium og høyeste innhold:

Jesus var villig til å ofre det komfortable, trygge, lyse, herlige og ble et sårbart menneske som du og jeg. Han ville vise Faderens kjærlighet; vise at Faderen er kjærlighet, at Gud ser deg, bryr seg om deg; rett og slett er glad i deg. Skjønner en litt av dette, så er det all mulig grunn til en glad jul, ja til å ære Gud i det høye og til å dele litt av denne godheten med sine medmennesker.  Amen

Krybbe og kors (Manger and cross) av MTSOfan på Flickr. https://www.flickr.com/photos/mtsofan/2146696283 Bilde har noen rettigheter. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/

Krybbe og kors (Manger and cross) av MTSOfan på Flickr.
Bilde har noen rettigheter.

Kors og krybbe

I bladet kan man videre lese pastor Gunnar H. Ødegårdstuens refleksjoner rundt sammenhengen mellom jul og påske, hvor han fastholder at her ligger det en livsnerve for Guds folk, det er inkarnasjonen og soningen, Guds Sønn sendt til jord som et barn og Guds lam som villig gir sitt liv. Det er krybben og korset. De er begge laget av treplanker, det er brukt nagler i dem begge. Men for den personen som vi først tenker på når vi hører disse ord, Jesus Kristus, så ble disse enkle snekkerproduktene å stå for to vidt forskjellige ting, men altså likevel så nært forbundet.

Status for gaveinntektene

I november kom det inn fra enkeltgivere kr 14 000,- og bidrag fra menighetene kr 20 210,- til sammen kr 34 210,-. Så langt er det da pr. 30. nov. innkommet kr. 492 583,-, når vi regner med ekstraordinære gaver. Årets gavebudsjett er kr 549 000,-. Dette betyr at for å nå budsjettet må det i desember komme inn kr.  56 417,-. Dette beløpet er langt fra uoppnåelig, og vil være et godt håndslag til det arbeidet som drives i menighetene. Gavebudsjettet for 2015 satte seg nokså dristige mål for å øke inntektene, noe det ser ut til at menighetene og andre støttespillere har respondert godt på. Takk til menighetene og hver enkelt giver for det som til nå er kommet  inn, og for at dere fortsatt vil være med!

Annet

Selvfølgelig finner en i bladet også en oversikt over julens gudstjenester, samt en gratulasjon til prost Per Nielsen, som har fylt 95 år.

 

Bladet kan lastes ned her!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Nyheter
Han er sannelig oppstått!

Gledelig påske! Herren Jesus Kristus er oppstått! Gud har gjort tidenes under! Derfor er vi strålende glade.

Ingen hendelse siden verden ble skapt har større...

Abort, kvinnemyndighet og frigjøring

Den norske kirkes bispemøte vil «forandre vår måte å snakke om abort på». Når bispemøtet unnlater å sette sakssvarende ord på virkeligheten, inviterer det...

Lys og Salt kommer ut igjen

Redaksjonen for Lys og Salt har ikke maktet å gi ut meldingsbladet  vårt de siste to årene. Etter endringer i redaksjonen foreligger nå et...

Med energi og vilje

Lørdag 17. november holdt utsendinger fra menighetene, prestene og biskopen årets Stiftsmøte i Tromsø. Stiftsrådets årsberetning og revidert regnskap for 2017 ble godkjent av...

DelsiN medlem i luthersk verdensfellesskap

Representanter for 17 nye medlemmer i ILC, sammen med eksekutivkomiteen.

Under International Lutheran Council (ILC, Det internasjonale lutherske råd) sin 26. verdenskonferanse 25.-28....

Temahelg 12.-14. okt. i Tromsø

DelsiN ønsker velkommen til årets Temahelg i Tromsø. Pastor Samuli Siikavirta (Ph. D) fra Helsinki har bidratt på vår temahelg tidligere. Mange har satt...