Hjemsøkt eller full av fryderop


Lagt til november 6th, av Richard Skollevoll i Nyheter. Ingen kommentarer

Sefanjas rop til oss

Israelsfolket er vel Guds mest brukte skoleeksempel. Når Gud skal undervise Guds folk, så bruker han historien til det folk han underviser. Det samme ser vi Gud gjør i det som er formidlet gjennom profeten Sefanja. Alle verdens folk er full av avgudsdyrkelse, men Guds folk skal elske og frykte Herren. Men det er så alt for lett at Israelsfolket, Guds folk, blir akkurat som de andre folkene. Derfor forkynner Sefanja Guds dom over alle folkene grunnet deres avgudsdyrkelse, Guds folk inkludert, og gir samtidig løfte om hedningenes omvendelse. Guds folk skulle være et fyrtårn midt i en mørk verden, men fyrtårnet sluknet og slukner så ofte på nytt igjen. Tro og vantro bølger frem og tilbake, og dette ser vi er akkurat det samme som vi ser i eget liv. Da er det også godt Sefanja vitner om et håp: Men jeg vil levne hos deg et bøyet og ringe folk, og de skal ta sin tilflukt til Herrens navn… Herren din Gud er i din midte, en kjempe som frelser; han fryder seg over deg med glede, han tier i sin kjærlighet, han jubler over deg med fryderop» (Sef 3,12 og 17).

Mer om Sefanjas budskap kan du lese om i siste nummer av bladet Lys og Salt. Det er prest Arne Thorsen, tidligere prest i Gamvik, som har lagt frem ord til ettertanke for oss.

Hva er evangeliet

Prest Gunnar H. Ødegårdstuen dveler med hva det vil si at vi kun har ett evangelium, og at Bibelen likefullt inneholder fire ulike evangelier. Han tar også for seg hva et evangelium er, altså et frelsende evangelium, og derfor hverken filosofi eller ideer oppkommet i menneskenes tanke. Heller ikke er det bud eller leveregler. Det er Guds kraft til frelse (Rom 1,16). Også dette kan du lese om i siste nummer av Lys og Salt.

Stiftets organer – hva er det og hva gjør de?

Videre kan man også lese den tredje artikkelen i serien som tar for seg Grunnreglene i Det evangelisk-lutherske stift i Norge (DelsiN). Biskop Thor Henrik With forklarer paragrafen som omhandler Stiftets fem organer (stifsmøte, stiftsråd, lærenemnd, konsistoriet og biskopen) og hvordan disse har myndighet til å forklare og anvende bekjennelsesgrunnlaget på hvert sitt vis. Disse fem organene leder virksomheten i Stiftet, og er satt der for å gi den troende nådens midler, og lede dem i medgang og motgang frem til det evige livet.

 

I tillegg finner dere gudstjenesteliste og annen informasjon i Lys og Salt.

 

Link til bladet Lys og Salt:

Lys og Salt – november 2015 (link)

Tidligere utgaver av Lys og Salt (link)

Slettnes fyr ved Gamvik, Finnmark. Verdens nordligste fastlandsfyr. Fyret er 39 meter høyt, og det eneste støpejernsfyret i Finnmark. Fyret ble bygd i perioden 1903–1905. Under den andre verdenskrigen i 1944 sprengte og brente tyskerne Slettnes fyrstasjon. Til tross for sprengingen sto fortsatt to tredjedeler av tårnet igjen. I 1998 ble fyret fredet som kulturminne. Bidragsyter i Lys og Salt, prest Arne Thorsen, ble avskjediget som prest i Gamvik på grunn av sin bekjennelsestroskap. Foto: Richard Skollevoll

Slettnes fyr ved Gamvik, Finnmark. Verdens nordligste fastlandsfyr. Fyret er 39 meter høyt, og det eneste støpejernsfyret i Finnmark. Fyret ble bygd i perioden 1903–1905. Under den andre verdenskrigen i 1944 sprengte og brente tyskerne Slettnes fyrstasjon. Til tross for sprengingen sto fortsatt to tredjedeler av tårnet igjen. I 1998 ble fyret fredet som kulturminne. Bidragsyter i Lys og Salt, prest Arne Thorsen, ble avskjediget som prest i Gamvik på grunn av sin bekjennelsestroskap. Foto: Richard Skollevoll

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Nyheter
Hvordan delta i en gudstjeneste som strømmes?
Forberedelse: Ta på deg søndagsklærne, som om du skulle gå til en fysisk gudstjeneste. Det hjelper deg til å være til stede med tanker og følelser.Tenn et...
Bønn i pandemiens tid

Slik kan du be alene, sammen med husstanden din, eller dem du er sammen med på nett:

Evige, allmektige Gud, du som skapte verden og...

Alle gudstjenester avlyses

Kjære dere som samles til nattverdgudstjenester i DelsiN!

Land og folk er rammet av korona-epidemien. Regjeringen har iverksatt strenge tiltak for å begrense smitten, og...

Temahelg om samlivsrevolusjonen

Foredrag fra temahelgen «Tro mot sannheten i kjærlighet – Samlivsrevolusjonen og Bibelen» publiseres fortløpende her i DelsiN talearkiv. Talere er Øivind Benestad som er...

DelsiN i kirkefellesskap med SELK og ELCE

Det evangelisk-lutherske stift erkjenner kirkefellesskap med Den selvstendige evangelisk-lutherske kirke i Tyskland (SELK) og Englands evangelisk lutherske kirke (ELCE). Det fremgår av vedtaket Stiftsmøtet...

Økonomien til Stiftet
DelsiN består av økonomisk selvstendige menigheter, som hver for seg bidrar etter evne til Stiftskassen. Tromsø og Balsfjord menigheter har lønnet prestetjeneste. De får...