Bibeltimer om Johannes’ åpenbaring i Balsfjord


Lagt til mai 10th, av Richard Skollevoll i Nyheter. Ingen kommentarer

Durer Revelation Four Riders (web)

Endetidens fire ryttere i Johannes åpenbaring kap. 6, tresnitt av Albrecht Dürer (1471-1528), 1497-98. Kilde: Wikimedia Commons. Første rytter: «En hvis hest, og han som satt på den, hadde en bue, og det ble gitt ham en krone, og han dro ut med seier og for å seire.» (Åp 6,2). Andre rytter: «Og en annen hest dro ut, som var rød. Han som satt på den, ble det gitt å ta freden bort fra jorden, så de skulle slakte hverandre. Og det ble gitt ham et stort sverd.» (6,4). Tredje rytter: «En svart hest, og han som satt på den hadde en vekt i hånden. [..] Et mål hvete for en denar, og tre mål bygg for en denar. Men oljen og vinen skal du ikke skade.» (6,5f.). Fjerde rytter: «En gulblek hest. Og han som satt på den, hans navn var Døden, og dødsriket fulgte med ham.» (6,8).

Balsfjord valgmenighet inviterer denne våren til bibeltimer med hovedemnet: «Det som nå er og det som komme skal» hentet fra Johannes’ åpenbaring. Johannes åpenbaring kalles ofte for Bibelens krone. Den avslutter og fullender Den hellige Skrift. Den er boken om det kristne håp, fremfor noe annet skrift. Den er profetien om Jesu gjenkomst som tegner et bilde av endetiden. Her møter vi beskrivelser over de handlinger som skal gå forut – og det som skal ledsage selve gjenkomsten. Det er prestene Gunnar H. Ødegårdstuen og Erik A.H. Okkels som vil holde bibeltimene.

Samlingene er planlagt som følger:

 1. Samling: «Skriv det i en bok og send det til de sju menigheter» (29. april, GHØ)
  Oversikt over – og noen felles trekk ved Sendebrevene.
  Kap 1-3.
 1. Samling: Det himmelske syn – «det som skal skje etter dette.» (13. mai, GHØ)
  Kap 4-5.
 1. Samling: De syv segl –De to skarer – De syv basuner (27. mai, EAHO)
  Kap 6 -11
 1. Samling: Dyrets bilde
  Kap 12-13
 1. Samling: Foregripelse og forberedelse av Dommens dag.
  Kap 14-16
 1. Samling: Herrens komme -Den nye himmel og Den nye jord.
  Kap 17-21

Dato for de første bibeltimene er klarlagt. Nærmere bestemmelser om dato for de siste samlingene og hvor timene avholdes finner du i vår kalender.

Vi anbefaler de som har muligheten for å være med i et dykk ned i en av Bibelens mest symboltunge bøker. Kanskje er Johannes’ åpenbaring derfor både den mest spennende og mest kompliserte boken å forholde seg til i Bibelen.

Vel møtt!

"Ghent Altarpiece" av Jan van Eyck i 1432. Detalj av Lammets tilbedelse. Kilde: Wikimedia Commons.

«Ghent Altarpiece» av Jan van Eyck i 1432. Detalj av Lammets tilbedelse. Kilde: Wikimedia Commons. «Midt mellom tronen og de fire livsvesener og de eldste, sto et lam, likesom det hadde vært slaktet. Det hadde sju horn og sju øyne, det er de sjo Guds ånder som er sendt ut over hele jorden.» (Åp 5,6)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Nyheter
Han er sannelig oppstått!

Gledelig påske! Herren Jesus Kristus er oppstått! Gud har gjort tidenes under! Derfor er vi strålende glade.

Ingen hendelse siden verden ble skapt har større...

Abort, kvinnemyndighet og frigjøring

Den norske kirkes bispemøte vil «forandre vår måte å snakke om abort på». Når bispemøtet unnlater å sette sakssvarende ord på virkeligheten, inviterer det...

Lys og Salt kommer ut igjen

Redaksjonen for Lys og Salt har ikke maktet å gi ut meldingsbladet  vårt de siste to årene. Etter endringer i redaksjonen foreligger nå et...

Med energi og vilje

Lørdag 17. november holdt utsendinger fra menighetene, prestene og biskopen årets Stiftsmøte i Tromsø. Stiftsrådets årsberetning og revidert regnskap for 2017 ble godkjent av...

DelsiN medlem i luthersk verdensfellesskap

Representanter for 17 nye medlemmer i ILC, sammen med eksekutivkomiteen.

Under International Lutheran Council (ILC, Det internasjonale lutherske råd) sin 26. verdenskonferanse 25.-28....

Temahelg 12.-14. okt. i Tromsø

DelsiN ønsker velkommen til årets Temahelg i Tromsø. Pastor Samuli Siikavirta (Ph. D) fra Helsinki har bidratt på vår temahelg tidligere. Mange har satt...