Avisklipp: Homofili, kirke og lære


Lagt til mai 10th, av Richard Skollevoll i Nyheter. Ingen kommentarer

Bibelfront. Kilde: Wikimedia Commons / Flickr.

Bibelfront. Kilde: Wikimedia Commons / Flickr.

Fra avisen Nordlys (utgitt i Tromsø) har vi sakset følgende avisinnlegg om kirkens forhold til homofilt samliv. Grunnlaget for innvendingene om homofiles adgang til ekteskapsinngåelser ligger i familiens særskilte posisjon i samfunn og Bibel, hvor mann og kvinne finner sammen i en naturlig forening som også gir mulighet for å føde barn. Naturen og Bibelen setter med dette den naturlige ramme for barna, og barn og familie har fått særskilt beskyttelse gjennom ekteskapet slik det har vært forstått i alle kulturer frem til nå. Ekteskapet som forstått som et livslangt forpliktende forhold mellom en mann og en kvinne må derfor holdes fast som det eneste mulige kristne alternativ. En annen forståelse av ekteskapet forsøker å røve til seg en velsignelse fra Gud de ikke har. En kirke som går i spissen for en slik forståelse, har røvet gods i sitt hus, og er blitt en røverhule (Matt 21, 13 jmf. Jer 7,11). Innlegget av Arne Jo Nilsen i avisen Nordlys kan leses under:

Homofile og lesbiske har ikke Guds ords dekning for  sitt  samlivssyn og  har derfor ikke rett/krav på kirkelig vigsel eller velsignelse. Jeg bygger mitt syn på følgende:

Som Mann og KVINNE skapte han dem (1.mos.27,28)De skulle være fruktbare og få avkom. MANNEN skal forlate MOR og FAR og bli hos SIN KVINNE. Her settes mann og kvinne inn i forplantningens familieramme, etter Guds forordning. Dette er umulig for likekjønnede og har ingen bibelsk referanse.

Denne forordning, av Gud, går som en rød tråd gjennom hele bibelen. Gud gav loven ved Moses i to steintavler. Første tavle gjelder forholdet mellom Gud og menneske. Annen tavle (de siste syv budene) gjelder forholdet mellom menneskene. I hele tre av budene slår Gud ring rundt familien. Bud 4: Hedre din MOR og Far. Bud 6: Du skal ikke bryte ekteskapet. Bud 9: du skal ikke begjære din nestes hustru……

Dette er klar tale og ferdig fortolket for dem som VIL forstå.

Hva med hele vår kirkes grunnvoll Kristus? Han ble født innenfor  familieramme med MANN og KVINNE. (ikke av Josefs  sed, men av Guds uforkrenkelige sed. Uten arvesynd kunne derfor ikke død, forråtnelse, eller Helvete holde på han. Det er vår redning). Tolv år gammel fant de han i templet  og gikk lydig med MOR og FAR ,står det skrevet. Er ikke dette en klar familieramme som gjenspeiles og videreføres i Jesus ord på korset til sin mor Maria: Der er din sønn Johannes, og til  apostelen Johannes: Der er din mor, Maria. Så er da ikke Jesus kommet for å oppløse Guds lov men for å oppfylle og stadfeste den (Matt.5.17).

I sine brev bekrefter apostler og evangelister ekteskapsforståelsen mellom mann og kvinne. Les: 1.kor. 7.2,  Kol.3.19,  1.Peter  3.7 , Tim.3. 12 m.fl. I det gamle og nye testamentet advarer og straffer Gud  folket  mot homofili. 3.Mosebok 18.22 Du skal ikke ligge med en mann slik en ligger med en kvinne. Det er avskyelig. Les  også: 1.Mos. 19.4, Rom.1. 26-27. Er overnevnte til og misforstå? Gud har ikke skapt homofili. Den er som all avvik mot Guds ord, et resultat av arvesynden. Menneskelige sosiale og kjødelige behov i tiden settes foran Guds uforanderlige vilje.

Biskop Kjølaas skriver i Nordlys at han ønsker et vigselsliturgi for likekjønnede par i kirken. Han sier det er bibelsk begrunnet (tolket). Den begrunnelse må Kjølaas vennligst redegjøre for i denne avis.

Hvis  sosiale og menneskelige behov i tiden, skal gå foran Guds klare ord, så er det Gud selv som forkastes, Joh. 1. 1. Homofile og lesbiske har full anledning til borgerlig vigsel. Norsk lov og aksept tilpasses dem mer og mer. Det kan umulig være av kjærlighet til kirken at de tråkker på Guds ord. Til det har de  god hjelp av presteskapet. Trist spør du meg.

 

Arne Jo Nilsen                                                                       Tromsø,13.april 2014.
Båtsmannsvn.33,
9014 Tromsø.                   Mobil: 91596110

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Nyheter
Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid – 2018

I denne uken avsluttet Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid sin årlige konferanse. Den fant også i år sted på Høgsveen retreat- og gjestegård i Ringsaker ved Hamar,...

ET NYTT ÅR – VEIEN JEG IKKE HAR GÅTT FØR

Vi har passert ET NYTTÅRSSKIFTE.

2017 er over i historien. Et nytt år – 2018 er begynt.!

 

Det nye året er som en vei vi ikke...

Menneskenes lys

I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham;...

Minneord prost Per Nielsen 1920-2017

Vi har fått den vemodige meldingen om en tro tjeners hjemlov. Onsdag 4. oktober døde prost Per Nielsen omgitt av sine nære på Lyngstunet,...

Stiftsmøtet i DelsiN flyttes til 25. november

Stiftsrådet har besluttet å forskyve Stiftsmøtet til lørdag 25. november. Bakgrunnen er at biskopen vil være sykemeldt på den opprinnelige datoen i oktober.

Stiftsmøtet i...

Temahelg i Tromsø, 6. -8. oktober 2017
Kirkens reformasjon

Det er i år 500 året siden Luther publiserte sine 95 teser, som ofte regnes som startskuddet til reformasjonen. Det kan være grunn...