Det hellige korsets tegn


Lagt til desember 7th, av Richard Skollevoll i Nyheter. Ingen kommentarer

Foto: Brett Jordan. Kilde: http://www.flickr.com/photos/x1brett/6129079279

Foto: Brett Jordan. Kilde: http://www.flickr.com/photos/x1brett/6129079279

I dåpen hører vi det bli sagt av den som forretter: «Jeg tegner deg med det hellige korsets tegn…»

Korstegnet kan være en påminnelse om vår dåp. Dåpen gjøres i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og korstegnet gjøres gjerne i følge med disse ordene. Korset er det som minner oss om Jesu betaling for våre synder. Nattverden bygger på denne grunn, hvilket gjør dette til en naturlig plass for mange å tenke seg korsets tegn.

Interessant er det også å se på hvordan bruken av den hebraiske bokstaven Taw har endret seg. Profeten Esekiel snakker om et tegn (egentlig Taw), som skal settes i våre panner. Dette tegnet var for israelittene i gammel tid uformet som et kors. En engelsk forklaring om utviklingen til den hebraiske bokstaven finner du her.

Men i våre nordiske sammenhenger har korstegnet helt eller delvis forsvunnet, og føles ofte unaturlig. Dette selv om Luther anbefalte at vi morgen og kveld innrammet dagen med å tegne oss korsets tegn.

Vil du lese mer om dette, kan du lese siste nummer av meldingsbladet Lys & Salt. Du kan også finne gudstjenestelister og en andakt om Esau og førstefødselsretten. Bladet finner du i en av linkene under:

Lys & Salt – desember 2013 (pdf)

Alle nummer av Lys & Salt (link)

Tegnet kors i pannen med aske. I mange kirker gjort som en del av gudstjeneste på askeonsdag. Foto: Jennifer Balaska. Kilde: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Crossofashes.jpg

Tegnet kors i pannen med aske. I mange kirker gjort som en del av gudstjeneste på askeonsdag. Foto: Jennifer Balaska. Kilde:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Crossofashes.jpg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Nyheter
Minneord prost Per Nielsen 1920-2017

Vi har fått den vemodige meldingen om en tro tjeners hjemlov. Onsdag 4. oktober døde prost Per Nielsen omgitt av sine nære på Lyngstunet,...

Stiftsmøtet i DelsiN flyttes til 25. november

Stiftsrådet har besluttet å forskyve Stiftsmøtet til lørdag 25. november. Bakgrunnen er at biskopen vil være sykemeldt på den opprinnelige datoen i oktober.

Stiftsmøtet i...

Temahelg i Tromsø, 6. -8. oktober 2017
Kirkens reformasjon

Det er i år 500 året siden Luther publiserte sine 95 teser, som ofte regnes som startskuddet til reformasjonen. Det kan være grunn...

Vår kjære menighetsprest Erik Okkels fyller 50

Erik Ansgar Hellberg Okkels, bosatt i Tromsø, fyller 50 år lørdag 17. juni. Han er prest i Balsfjord, Tromsø og Kautokeino valgmenigheter i Det...

Kirkeskip i storm

Jeg har stor medlidenhet med alle dem som nå bærer på en dyp sorg fordi de ikke lenger kan være del av den kirken...

Luthersk misjon i går og i dag

Det årlige møtet i Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid gikk av stabelen 6.-8. februar, på det faste konferansestedet Høgsveen Retreat- og Gjestegård, i Ringsaker. Representanter...