Det hellige korsets tegn


Lagt til desember 7th, av Richard Skollevoll i Nyheter. Ingen kommentarer

Foto: Brett Jordan. Kilde: http://www.flickr.com/photos/x1brett/6129079279

Foto: Brett Jordan. Kilde: http://www.flickr.com/photos/x1brett/6129079279

I dåpen hører vi det bli sagt av den som forretter: «Jeg tegner deg med det hellige korsets tegn…»

Korstegnet kan være en påminnelse om vår dåp. Dåpen gjøres i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og korstegnet gjøres gjerne i følge med disse ordene. Korset er det som minner oss om Jesu betaling for våre synder. Nattverden bygger på denne grunn, hvilket gjør dette til en naturlig plass for mange å tenke seg korsets tegn.

Interessant er det også å se på hvordan bruken av den hebraiske bokstaven Taw har endret seg. Profeten Esekiel snakker om et tegn (egentlig Taw), som skal settes i våre panner. Dette tegnet var for israelittene i gammel tid uformet som et kors. En engelsk forklaring om utviklingen til den hebraiske bokstaven finner du her.

Men i våre nordiske sammenhenger har korstegnet helt eller delvis forsvunnet, og føles ofte unaturlig. Dette selv om Luther anbefalte at vi morgen og kveld innrammet dagen med å tegne oss korsets tegn.

Vil du lese mer om dette, kan du lese siste nummer av meldingsbladet Lys & Salt. Du kan også finne gudstjenestelister og en andakt om Esau og førstefødselsretten. Bladet finner du i en av linkene under:

Lys & Salt – desember 2013 (pdf)

Alle nummer av Lys & Salt (link)

Tegnet kors i pannen med aske. I mange kirker gjort som en del av gudstjeneste på askeonsdag. Foto: Jennifer Balaska. Kilde: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Crossofashes.jpg

Tegnet kors i pannen med aske. I mange kirker gjort som en del av gudstjeneste på askeonsdag. Foto: Jennifer Balaska. Kilde:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Crossofashes.jpg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Nyheter
Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid – 2018

I denne uken avsluttet Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid sin årlige konferanse. Den fant også i år sted på Høgsveen retreat- og gjestegård i Ringsaker ved Hamar,...

ET NYTT ÅR – VEIEN JEG IKKE HAR GÅTT FØR

Vi har passert ET NYTTÅRSSKIFTE.

2017 er over i historien. Et nytt år – 2018 er begynt.!

 

Det nye året er som en vei vi ikke...

Menneskenes lys

I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham;...

Minneord prost Per Nielsen 1920-2017

Vi har fått den vemodige meldingen om en tro tjeners hjemlov. Onsdag 4. oktober døde prost Per Nielsen omgitt av sine nære på Lyngstunet,...

Stiftsmøtet i DelsiN flyttes til 25. november

Stiftsrådet har besluttet å forskyve Stiftsmøtet til lørdag 25. november. Bakgrunnen er at biskopen vil være sykemeldt på den opprinnelige datoen i oktober.

Stiftsmøtet i...

Temahelg i Tromsø, 6. -8. oktober 2017
Kirkens reformasjon

Det er i år 500 året siden Luther publiserte sine 95 teser, som ofte regnes som startskuddet til reformasjonen. Det kan være grunn...