Det hellige korsets tegn


Lagt til desember 7th, av Richard Skollevoll i Nyheter. Ingen kommentarer

Foto: Brett Jordan. Kilde: http://www.flickr.com/photos/x1brett/6129079279

Foto: Brett Jordan. Kilde: http://www.flickr.com/photos/x1brett/6129079279

I dåpen hører vi det bli sagt av den som forretter: «Jeg tegner deg med det hellige korsets tegn…»

Korstegnet kan være en påminnelse om vår dåp. Dåpen gjøres i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og korstegnet gjøres gjerne i følge med disse ordene. Korset er det som minner oss om Jesu betaling for våre synder. Nattverden bygger på denne grunn, hvilket gjør dette til en naturlig plass for mange å tenke seg korsets tegn.

Interessant er det også å se på hvordan bruken av den hebraiske bokstaven Taw har endret seg. Profeten Esekiel snakker om et tegn (egentlig Taw), som skal settes i våre panner. Dette tegnet var for israelittene i gammel tid uformet som et kors. En engelsk forklaring om utviklingen til den hebraiske bokstaven finner du her.

Men i våre nordiske sammenhenger har korstegnet helt eller delvis forsvunnet, og føles ofte unaturlig. Dette selv om Luther anbefalte at vi morgen og kveld innrammet dagen med å tegne oss korsets tegn.

Vil du lese mer om dette, kan du lese siste nummer av meldingsbladet Lys & Salt. Du kan også finne gudstjenestelister og en andakt om Esau og førstefødselsretten. Bladet finner du i en av linkene under:

Lys & Salt – desember 2013 (pdf)

Alle nummer av Lys & Salt (link)

Tegnet kors i pannen med aske. I mange kirker gjort som en del av gudstjeneste på askeonsdag. Foto: Jennifer Balaska. Kilde: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Crossofashes.jpg

Tegnet kors i pannen med aske. I mange kirker gjort som en del av gudstjeneste på askeonsdag. Foto: Jennifer Balaska. Kilde:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Crossofashes.jpg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Nyheter
Vår kjære menighetsprest Erik Okkels fyller 50

Erik Ansgar Hellberg Okkels, bosatt i Tromsø, fyller 50 år lørdag 17. juni. Han er prest i Balsfjord, Tromsø og Kautokeino valgmenigheter i Det...

Kirkeskip i storm

Jeg har stor medlidenhet med alle dem som nå bærer på en dyp sorg fordi de ikke lenger kan være del av den kirken...

Luthersk misjon i går og i dag

Det årlige møtet i Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid gikk av stabelen 6.-8. februar, på det faste konferansestedet Høgsveen Retreat- og Gjestegård, i Ringsaker. Representanter...

Etter et vranglærende liturgivedtak

Kirkemøtet i trossamfunnet Den norske kirke har vedtatt en ordning for det som kalles «kirkelig vigsel av likekjønnede par». Med vedtaket viser trossamfunnet også...

Slik melder du deg inn i DelsiN

Det evangelisk-lutherske stift i Norge har åpnet adgang for personer til å registrere sin tilknytning til vårt stift (bispedømme). Det skjer ved at en...

Tromsøgutt presteviet i Göteborg

Lørdag 29. oktober ble Sveinung Eriksen ordinert  til prest i Missionsprovinsen i Sverige av biskop Roland Gustafsson. Biskop Roland ble assistert av Missionsprovinsens assisterende...