Novembermørket


Lagt til november 5th, av Richard Skollevoll i Nyheter. Ingen kommentarer

Orkidé i nattemørket. Foto: Jo Christian Oterhals. Kilde: http://www.flickr.com/photos/oter/4228323431

Orkidé i nattemørket. Foto: Jo Christian Oterhals. Kilde: http://www.flickr.com/photos/oter/4228323431

Det er november, med regn og mørkere dager. Kanskje den mørkeste måneden i året? Perioden innledes med bots- og bededag, som gir dommen og døden rom. Så fortsetter det med Alle Helgensdag, hvor troens helter løftes frem, og håpet om himmelen males for våre øyne. Det hele avsluttes med domssøndagen, som er siste søndag i kirkeåret (kirkeåret starter med første søndag i advent), før lyset igjen kommer til oss gjennom adventen i desember, hvor vi venter på Lyset, som er Jesus. Prest i Trondheim, Torgeir Agøy, sier det slik: «Men november – november rammes inn av død og dom, himmel og helvete, forventning og alvor.» Videre sier Agøy:

[M]en når dommen over meg skal leses opp, har bevisførselen i rettssaken overbevist meg om at bare én kjennelse vil være mulig: Gå bort fra meg, du som har gjort ondt, du dømmes til helvetes pine!

Likevel er det ikke det jeg får høre! Forundret hører jeg at jeg er frikjent, funnet ren og rettferdig, himmelen verdig! Så hva har skjedd? Dommeren ser meg, men han ser meg i Kristus, slik at jeg er gjort rettferdig ved hans død og oppstandelse for meg! Jeg er frelst, å for en nåde! Nåde over nåde!

 

Les hele refleksjonen til prest Torgeir Agøy i novemberutgaven av Lys & Salt. I denne utgaven av Lys & Salt finner du også et referat fra jubileet i Tromsø og Stiftets aller første stiftsmøte. Her finner du også resultatet etter valgene til Stiftsråd, Konsistoriet og Lærenemnda.

Lys & Salt 2013-11 (pdf)

Alle utgaver av Lys & Salt (link)

Bli abonnent av Lys & Salt

Vi ønsker gjerne at så mange som mulig blir abonnent på Lys & Salt. Bladet er gratis og kommer en gang i måneden. Påmelding kan gjøres til redaksjonen ved Gunnar H. Ødegårdstuen:

E-post: godeg(at)broadpark.no
Mobil: 915 10 821

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Nyheter
Hvordan delta i en gudstjeneste som strømmes?
Forberedelse: Ta på deg søndagsklærne, som om du skulle gå til en fysisk gudstjeneste. Det hjelper deg til å være til stede med tanker og følelser.Tenn et...
Bønn i pandemiens tid

Slik kan du be alene, sammen med husstanden din, eller dem du er sammen med på nett:

Evige, allmektige Gud, du som skapte verden og...

Alle gudstjenester avlyses

Kjære dere som samles til nattverdgudstjenester i DelsiN!

Land og folk er rammet av korona-epidemien. Regjeringen har iverksatt strenge tiltak for å begrense smitten, og...

Temahelg om samlivsrevolusjonen

Foredrag fra temahelgen «Tro mot sannheten i kjærlighet – Samlivsrevolusjonen og Bibelen» publiseres fortløpende her i DelsiN talearkiv. Talere er Øivind Benestad som er...

DelsiN i kirkefellesskap med SELK og ELCE

Det evangelisk-lutherske stift erkjenner kirkefellesskap med Den selvstendige evangelisk-lutherske kirke i Tyskland (SELK) og Englands evangelisk lutherske kirke (ELCE). Det fremgår av vedtaket Stiftsmøtet...

Økonomien til Stiftet
DelsiN består av økonomisk selvstendige menigheter, som hver for seg bidrar etter evne til Stiftskassen. Tromsø og Balsfjord menigheter har lønnet prestetjeneste. De får...