Kategori: Nyheter


Skjerpet tone i Norge og Finland

18th mai

Både det lutherske stiftet i Finland og vårt lutherske stift i Norge har den siste tiden blitt møtt med en skjerpet tone. Vår biskop Thor Henrik With mistet 16. mai kappe og krage, og splittelsen innad i Den norske kirke ble dermed enda en gang bekreftet. Lignende hendelser har vi også sett i Finland. Under kan dere finne en link om utviklingen i Finland, samt en e-post fra Thor Henrik With hvor han takker sine forbedere.

Tonen skjerpes i mot Missionsstiftet (Finland)

 

Thor Henrik Withs e-post:

Kjære forbedere!
 
Jeg er fylt av dyp takknemlighet til dere som har bedt for mitt møte med Tunsberg biskop i dag. En ekstra takk til alle dere som så raskt gav respons. Slik ble jeg viss på forbønn og støtte fra dere alle, og reiste til Tønsberg med frimodighet. Under hele møtet kjente jeg trygghet og fred.
 
Samtalen i …Luthersk stift i Finland etablert

10th mai

Risto Soramies ble 4. mai viet til ny biskop for Evangelisk-Lutherska Missionsstiftet i Finland, og stiftet ble eteblert 20 mars 2013. Vårt eget stift, Det evangelisk lutherske stift i Norge, ble etablert 20. april samme år, altså noe etter. Vårt norske stift har en lengre historie, siden den første frie biskop i Norden er biskop emeritus Børre Knudsen fra Balsfjord. Likevel er finnene langt større enn vårt norske initiativ. Stiftet i Finland teller over 30 menigheter og prekensteder (se kart), og har over 20 prester (mange er unge, nyutdannede teologer). To av menighetene er svensk-språklige. En av grunnene for den veldige oppslutningen omkring stiftet i Finland er trolig at den liberalisende utviklingen har gått svært fort i Finland, og at mange menigheter ikke lenger kunne tåle læreutglidningen i nasjonalkirken (tilsvarende vår statskirke). Dette gjorde at mange menigheter så og si bare …Luthersk stift i Norge konstituert

23rd april

De fire valgmenighetene og gudstjenestefellesskapene som står under tilsyn av sin biskop Thor Henrik With, har i helgen konstituert seg som luthersk bispedømme i Norge. Det skjedde under et møte i Kautokeino lørdag 20. april, der styrene, diakonene, prestene og biskopen deltok. Stiftet tar navnet Det evangelisk-lutherske stift i Norge.

Begivenheten ble feiret med en godt besøkt tospråklig samisk-norsk takkegudstjeneste i Kautokeino lutherske kirke, der tolker, diakoner, prester og biskop gjorde tjeneste. Helgen ble avsluttet med kirkelunsj.

–          På mange måter er dette ikke noe nytt, sier styremedlem Ellen Marja Turi Gaup fra Kautokeno i forbindelse med konstitueringen.

–          Vi har hatt kirken vår i nærmere 20 år, og hele tiden har vi hatt Børre Knudsen som biskop, fortsetter hun. – Han er vidt kjent som abortmotstander og forsvarer for det sanne Guds Ord. For ett år siden fikk vi Thor Henrik With …Corpus Christi – Sommerleir for unge

23rd april

Kilde: fbb.nu (nettsidene til FBB)

24. – 27. juni arrangeres det nordiske lutherske sommerstevnet Corpus Christi i Åbo i Finland. Vi siterer her et utdrag fra nettsiden til Corpus Christi om sommerstevnt. Følg lenken for å lese hele programmet. Merk at påmelding til sommerstevnet må skje innen 25. mai.

Sommarens Corpus Christi -konferens ordnas i Finland, Åbo, den 24.-27. juni 2013. I år är huvudtemat Life in Christ – Livet i Kristus. Du är varmt välkommen!

Corpus Christi är ett internationellt evangelisk-lutherskt läger som samlar ungdomar och unga vuxna från Nordeuropa och även längre bort. Konferensen ordnas nu för femte gången. I år väntas deltagare och talare bl.a. från Finland, Sverige, Norge, Lettland, Danmark, Tyskland samt USA. Största delen av programmet sker på engelska.

I programmet ingår gedigen bibelundervisning, seminarier samt fördjupningsspår, där vi genom olika teman fördjupar oss mera ingående i den kristna trons …Nye nettsider

1st januar

Nettsidene til Valgmenighetene i Norge (etter 20.04.2013: Det evangelisk-lutherske stift i Norge) har endret seg. Men fortsatt er det mye som er uferdig på siden. Arbeidet med sidene foregår på frivillig basis, og vi håper dere har forståelse for at det tar noe tid å få alle funksjonene til å fungere, og all informasjon til å være oppdatert.

Med vennlig hilsen redaksjonen.
Nyheter
Bibelhelg i Tromsø med Jan Bygstad

Lokallaget i For Bibel og Bekjennelse (FBB) inviterer til Bibelhelg den 26.-28. september i Grønnåsen kirke med Jan Bygstad, som er prest i Delk...

Å fornekte seg selv

Å fornekte seg selv. Dette er overskriften i andakten som du kan lese i siste nummer av bladet Lys og Salt. Spørsmålene kommer: Hva...

Minnemarkering ved Børre Knudsens grav

Det evangelisk-lutherske stift i Norge ønsker alle som vil vise biskop em. Børre Knudsen ærbødighet ved hans bortgang, velkommen til

MINNEMARKERNG lørdag 6. sept....

Biskop Børre Knudsen – i takknemlighet

Biskop emeritus Børre Knudsen døde søndag 17. august, etter lang tids hard sykdom. En «Elias på Karmel» er tatt opp til saligheten, ikke i...

Biskop em. Børre Knudsen er gått bort

Det evangelisk-lutherske stift har med sorg mottatt meldingen om at vår kjære biskop emeritus Børre Knudsen døde søndag 17. august, etter lang tids sykdom.

Børre...

Kullerud til helgens samisk/norsk i Kvænangen

På samisk/norsk kirkehelg 18.-20. juli i Kvænangen er pastor Ole Fredrik Kullerud hovedtaler. Tema for helgen er: Dievdu-Nissonolmmoš ja bestojupmi, Mann – kvinne og...