Kategori: Nyheter


Nytt prekenarkiv (mp3)

16th juni

Det evangelisk lutherske stift i Norge (DELSIN, tidligere Valgmenighetene) har nylig publisert et nytt talearkiv med mp3-taler. Foreløpig er det kun 2013- og 2012-årgangene som er publisert, men i løpet av sommeren håper vi å ha kunnet publisert hele talearkivet som strekker seg tilbake til 2006. Arkivet finner du i menyen på venstresiden, eller i ved å følge linken øverst i denne teksten.

Arkivet som publiseres er utviklet kun for talearkivet til DELSIN, og er derfor unikt. Blant annet fins det både sorterings- og søkefunksjoner for talere, dato, sted, tid på kirkeåret (hvis gudstjeneste), type møte, bibelsted eller bok i bibelen. Med dette vil dette talearkivet være mer anvendelig enn sammenlignbare arkiv på det kristne markedet i Norge.

Arkivet har en del barnesykdommer, men vi håper våre lesere og lyttere kan ha tålmodighet med en del av barnesykdommene som ser ut til å …Lys & Salt for juni er publisert

31st mai

Da har vi nettopp fått en ny utgave av meldingsbladet Lys & Salt. Bladet finner du ved å trykke på linken under direkte til bladet, eller til siden hvor vi har arkivert alle utgavene.

Nytt i dette nummeret av Lys & Salt er den siste tids hendelser rundt avkragingen av biskop Thor Henrik With, hendelser i Finland, og vanlig andaktsstoff og gudstjenesteoversikt.

Lys og Salt – juni 2013 (pdf-fil)

Arkivside for alle utgavene av Lys & Salt (link)Biskop Thor Henrik With mister kappe og krage

22nd mai

Frustrert eller sorgfull over utviklingen i Den norske kirke?
I villrede om hva du skal gjøre nå?
Kontakt oss gjerne for informasjon eller hjelp (klikk her)!
Vi ser en vei å gå!

Biskop Thor Henrik With var 16. mai i samtale med biskop i Tunsberg, Laila Riksaasen Dahl, og har der fått beskjed om at han kommer til å miste sine presterettigheter. Med dette er han i godt selskap andre som også har mistet sine presterettigheter på grunn av kampen mot at vrang lære får større og større spillerom i Den norske kirke. Tidligere har også Børre Knudsen, Arne Thorsen, Olav Berg Lyngmo, Per Kørner og Ludvig Nessa mistet sine presterettigheter, altså det vi gjerne kaller «kappe og krage». Thor Henrik With fastholdt ovenfor biskop Dahl at å fravike det tradisjonelle samlivet mellom mann og kvinne, og godta at …Norsk-samisk kirkehelg på Alteidet i juli

21st mai

Nok en gang inviterer Valgmenighetene (eg.: Det evangelisk lutherske stift i Norge) til en norsk-samisk kirkehelg på Alteidet i Nord-Troms. Det er nå fastlagt at helgen blir avholdt den 12.-14. juli, og som tildligere år ventes det at flere av våre prester og forkynnere deltar ved samlingen. Samlingen er en årviss begivenhet, og var fra gammelt av et stevnet i regi av menigheten i Kautokeino. Etter at Olav Berg Lyngmo ble avsatt, og det ble etablert en alternativ menighet i Kautokeino, har denne menigheten fortsatt tradisjonen med norsk-samisk kirkehelg. De senere årene har Valgmenighetene i fellesskap hatt ansvaret for stevnet. Dette har også gjort at stevnet har fått et noe bredere nedslagsfelt.

Dette stevnet er ikke et spesielt stort stevnet, men samler likevel en rundt 30-40 på møtene, og bortimot det dobbelte på søndagsgudstjenesten. I god samisk tradisjon er det et …Øyvind Samnøy med FBB-helg i Tromsø

20th mai

Forkynner Øyvind Samnøy (Norsk luthersk misjonssamband, NLM) besøker Tromsø i månedskifte mai/juni, nærmere bestemt 31. mai-2. juni. Møtene holdes på Fjellheim bibelskole.

På søndagen vil Samnøy delta på gudstjeneste i regi av Tromsø Valgmenighet.

Tema for samlingene er: Å leve i lyset.

For mer informasjon, se informasjon og link under:

Bibelhelg mai-juni 2013 – A5 (pdf-fil)

Informasjon på hjemmesiden til FBB (link)

 Gunnar Helge Ødegårdstuen fyller 70 år

18th mai

Avholdt prest og sanger blir 70 år

Gunnar Helge Ødegårdstuen, Tromsø, avholdt predikant og valgmenighetsprest fra 2007, fyller 70 år 20. mai.
Med dine prekener tar du oss inn under Ordets skarpe lys, og lar oss møte trøsten i evangeliet om tilgivelse for syndene. Din fyldige og vakre sang deler troens skatter med oss. Takk skal du ha, Gunnar!
Gratulerer hjertelig! Gud velsigne kommende år for deg og din Kjellaug.

Biskop Thor Henrik With

 

Tidligere styreleder Johannes Sørensen har også skrevet en bursdagshilsen til Gunnar i siste nummer av Lys og Salt:

Lys og Salt 2013-05

 

Vi vil gratulere vår prest Gunnar så hjertelig med dagen! Og kanskje vil det bli markert med noen ekstra kaker under gudstjenesten førstkommende søndag den 19. mai?
😉Skjerpet tone i Norge og Finland

18th mai

Både det lutherske stiftet i Finland og vårt lutherske stift i Norge har den siste tiden blitt møtt med en skjerpet tone. Vår biskop Thor Henrik With mistet 16. mai kappe og krage, og splittelsen innad i Den norske kirke ble dermed enda en gang bekreftet. Lignende hendelser har vi også sett i Finland. Under kan dere finne en link om utviklingen i Finland, samt en e-post fra Thor Henrik With hvor han takker sine forbedere.

Tonen skjerpes i mot Missionsstiftet (Finland)

 

Thor Henrik Withs e-post:

Kjære forbedere!
 
Jeg er fylt av dyp takknemlighet til dere som har bedt for mitt møte med Tunsberg biskop i dag. En ekstra takk til alle dere som så raskt gav respons. Slik ble jeg viss på forbønn og støtte fra dere alle, og reiste til Tønsberg med frimodighet. Under hele møtet kjente jeg trygghet og fred.
 
Samtalen i …Luthersk stift i Finland etablert

10th mai

Risto Soramies ble 4. mai viet til ny biskop for Evangelisk-Lutherska Missionsstiftet i Finland, og stiftet ble eteblert 20 mars 2013. Vårt eget stift, Det evangelisk lutherske stift i Norge, ble etablert 20. april samme år, altså noe etter. Vårt norske stift har en lengre historie, siden den første frie biskop i Norden er biskop emeritus Børre Knudsen fra Balsfjord. Likevel er finnene langt større enn vårt norske initiativ. Stiftet i Finland teller over 30 menigheter og prekensteder (se kart), og har over 20 prester (mange er unge, nyutdannede teologer). To av menighetene er svensk-språklige. En av grunnene for den veldige oppslutningen omkring stiftet i Finland er trolig at den liberalisende utviklingen har gått svært fort i Finland, og at mange menigheter ikke lenger kunne tåle læreutglidningen i nasjonalkirken (tilsvarende vår statskirke). Dette gjorde at mange menigheter så og si bare …Luthersk stift i Norge konstituert

23rd april

De fire valgmenighetene og gudstjenestefellesskapene som står under tilsyn av sin biskop Thor Henrik With, har i helgen konstituert seg som luthersk bispedømme i Norge. Det skjedde under et møte i Kautokeino lørdag 20. april, der styrene, diakonene, prestene og biskopen deltok. Stiftet tar navnet Det evangelisk-lutherske stift i Norge.

Begivenheten ble feiret med en godt besøkt tospråklig samisk-norsk takkegudstjeneste i Kautokeino lutherske kirke, der tolker, diakoner, prester og biskop gjorde tjeneste. Helgen ble avsluttet med kirkelunsj.

–          På mange måter er dette ikke noe nytt, sier styremedlem Ellen Marja Turi Gaup fra Kautokeno i forbindelse med konstitueringen.

–          Vi har hatt kirken vår i nærmere 20 år, og hele tiden har vi hatt Børre Knudsen som biskop, fortsetter hun. – Han er vidt kjent som abortmotstander og forsvarer for det sanne Guds Ord. For ett år siden fikk vi Thor Henrik With …Corpus Christi – Sommerleir for unge

23rd april

Kilde: fbb.nu (nettsidene til FBB)

24. – 27. juni arrangeres det nordiske lutherske sommerstevnet Corpus Christi i Åbo i Finland. Vi siterer her et utdrag fra nettsiden til Corpus Christi om sommerstevnt. Følg lenken for å lese hele programmet. Merk at påmelding til sommerstevnet må skje innen 25. mai.

Sommarens Corpus Christi -konferens ordnas i Finland, Åbo, den 24.-27. juni 2013. I år är huvudtemat Life in Christ – Livet i Kristus. Du är varmt välkommen!

Corpus Christi är ett internationellt evangelisk-lutherskt läger som samlar ungdomar och unga vuxna från Nordeuropa och även längre bort. Konferensen ordnas nu för femte gången. I år väntas deltagare och talare bl.a. från Finland, Sverige, Norge, Lettland, Danmark, Tyskland samt USA. Största delen av programmet sker på engelska.

I programmet ingår gedigen bibelundervisning, seminarier samt fördjupningsspår, där vi genom olika teman fördjupar oss mera ingående i den kristna trons …
Nyheter
89-åring kjørte 400 km til minnemarkering

Hun lot seg ikke skremme av avstanden, Inga Turi Hætta (89) fra Kautokeino, som selv kjørte 400 kilometer for å delta i minnemarkeringen for...

Minneprotokoll for Børre Knudsen

Det er lagt til rette for å legge ut minneord i en minneprotokoll for biskop Børre A. Knudsen på denne hjemmesiden. De som ønsker...

Bibelhelg i Tromsø med Jan Bygstad

Lokallaget i For Bibel og Bekjennelse (FBB) inviterer til Bibelhelg den 26.-28. september i Grønnåsen kirke med Jan Bygstad, som er prest i Delk...

Å fornekte seg selv

Å fornekte seg selv. Dette er overskriften i andakten som du kan lese i siste nummer av bladet Lys og Salt. Spørsmålene kommer: Hva...

Minnemarkering ved Børre Knudsens grav

Det evangelisk-lutherske stift i Norge ønsker alle som vil vise biskop em. Børre Knudsen ærbødighet ved hans bortgang, velkommen til

MINNEMARKERNG lørdag 6. sept....

Biskop Børre Knudsen – i takknemlighet

Biskop emeritus Børre Knudsen døde søndag 17. august, etter lang tids hard sykdom. En «Elias på Karmel» er tatt opp til saligheten, ikke i...