• Bispevielse
  • Kors og rose
  • Utgangsbønn på samisk
  • Jubileumsfeiring
Frustrert eller trist?

Frustrert eller sorgfull over den kirkelige utviklingen? Lurer du på hva du skal gjøre nå? Ta kontakt med prestene eller diakonene våre (klikk på ikonet over)

DelsiN lar Den Hellige Skrift – Bibelen – være øverste norm for liv og lære, og følger de lutherske bekjennelsesskriftene.

Prekenarkiv

Ute etter bibeltimer og prekener? Se i Norges kanskje beste prekenarkiv med over 1000 opptak. Alt er søkbart og kan sorteres.
Mange opptak av Børre Knudsen.

- Prekenarkiv
- Innholdsfortegnelse
- Rundt 60 ulike predikanter
- Prekener sortert på kirkeåret
- Taler med samisk oversettelse, på svensk eller dansk
- Mange bibelhelger

Vårt arbeid

- Våre menigheter
- Våre prester og medarbeidere

Våre menigheter samles først og fremst til høymesser, der preken og nattverdfeiring er høydepunkt. Du kan lære mer om vår bibelske og lutherske tro i trosopplæringen vår. Når du er med i en av våre menigheter, er det også naturlig at du og/eller dine får del i dåp, konfirmasjon, kirkelig vielse, eller begravelse - når anledningen er der.


Kalender

Kalenderen kan lastes inn i din egen google-kalender på PC eller telefon ved å trykke på google-ikonet nederst i høyre hjørnet av kalenderen. På den måten kan du alltid være oppdatert på hva som skjer i våre menigheter.

Nettleserne Internet Explorer og Microsoft Edge har problemer med å laste inn kalenderen.Nyheter
Hvordan delta i en gudstjeneste som strømmes?
Forberedelse: Ta på deg søndagsklærne, som om du skulle gå til en fysisk gudstjeneste. Det hjelper deg til å være til stede med tanker og følelser.Tenn et...
Bønn i pandemiens tid

Slik kan du be alene, sammen med husstanden din, eller dem du er sammen med på nett:

Evige, allmektige Gud, du som skapte verden og...

Alle gudstjenester avlyses

Kjære dere som samles til nattverdgudstjenester i DelsiN!

Land og folk er rammet av korona-epidemien. Regjeringen har iverksatt strenge tiltak for å begrense smitten, og...

Temahelg om samlivsrevolusjonen

Foredrag fra temahelgen «Tro mot sannheten i kjærlighet – Samlivsrevolusjonen og Bibelen» publiseres fortløpende her i DelsiN talearkiv. Talere er Øivind Benestad som er...

DelsiN i kirkefellesskap med SELK og ELCE

Det evangelisk-lutherske stift erkjenner kirkefellesskap med Den selvstendige evangelisk-lutherske kirke i Tyskland (SELK) og Englands evangelisk lutherske kirke (ELCE). Det fremgår av vedtaket Stiftsmøtet...

Økonomien til Stiftet
DelsiN består av økonomisk selvstendige menigheter, som hver for seg bidrar etter evne til Stiftskassen. Tromsø og Balsfjord menigheter har lønnet prestetjeneste. De får...