• Bispevielse
  • Kors og rose
  • Utgangsbønn på samisk
  • Jubileumsfeiring
Frustrert eller trist?

Frustrert eller sorgfull over den kirkelige utviklingen? Lurer du på hva du skal gjøre nå? Ta kontakt med prestene eller diakonene våre (klikk på ikonet over)

DelsiN lar Den Hellige Skrift – Bibelen – være øverste norm for liv og lære, og følger de lutherske bekjennelsesskriftene.

Prekenarkiv

Ute etter bibeltimer og prekener? Se i Norges kanskje beste prekenarkiv med over 1000 opptak. Alt er søkbart og kan sorteres.
Mange opptak av Børre Knudsen.

- Prekenarkiv
- Innholdsfortegnelse
- Rundt 60 ulike predikanter
- Prekener sortert på kirkeåret
- Taler med samisk oversettelse, på svensk eller dansk
- Mange bibelhelger

Vårt arbeid

- Våre menigheter
- Våre prester og medarbeidere

Våre menigheter samles først og fremst til høymesser, der preken og nattverdfeiring er høydepunkt. Du kan lære mer om vår bibelske og lutherske tro i trosopplæringen vår. Når du er med i en av våre menigheter, er det også naturlig at du og/eller dine får del i dåp, konfirmasjon, kirkelig vielse, eller begravelse - når anledningen er der.


Kalender

Kalenderen kan lastes inn i din egen google-kalender på PC eller telefon ved å trykke på google-ikonet nederst i høyre hjørnet av kalenderen. På den måten kan du alltid være oppdatert på hva som skjer i våre menigheter.

Nettleserne Internet Explorer og Microsoft Edge har problemer med å laste inn kalenderen.Nyheter
Han er sannelig oppstått!

Gledelig påske! Herren Jesus Kristus er oppstått! Gud har gjort tidenes under! Derfor er vi strålende glade.

Ingen hendelse siden verden ble skapt har større...

Abort, kvinnemyndighet og frigjøring

Den norske kirkes bispemøte vil «forandre vår måte å snakke om abort på». Når bispemøtet unnlater å sette sakssvarende ord på virkeligheten, inviterer det...

Lys og Salt kommer ut igjen

Redaksjonen for Lys og Salt har ikke maktet å gi ut meldingsbladet  vårt de siste to årene. Etter endringer i redaksjonen foreligger nå et...

Med energi og vilje

Lørdag 17. november holdt utsendinger fra menighetene, prestene og biskopen årets Stiftsmøte i Tromsø. Stiftsrådets årsberetning og revidert regnskap for 2017 ble godkjent av...

DelsiN medlem i luthersk verdensfellesskap

Representanter for 17 nye medlemmer i ILC, sammen med eksekutivkomiteen.

Under International Lutheran Council (ILC, Det internasjonale lutherske råd) sin 26. verdenskonferanse 25.-28....

Temahelg 12.-14. okt. i Tromsø

DelsiN ønsker velkommen til årets Temahelg i Tromsø. Pastor Samuli Siikavirta (Ph. D) fra Helsinki har bidratt på vår temahelg tidligere. Mange har satt...